Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng) Tổng quan chương trình
  • Tên văn bằng: Cử nhân chuyên ngành Tài chính và Kinh tế (được cấp bằng bởi Đại học Anh Quốc Việt Nam)

*Lựa chọn Văn bằng kép: Cử nhân (Danh dự) chuyên ngành Tài chính và Kinh tế (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire và trường Đại học Anh Quốc Việt Nam)

  • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
  • Kỳ nhập học: Tháng 4 và Tháng 9

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc toàn cầu

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)

Chất lượng giảng dạy xuất sắc

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)

Các cơ hội thực tập

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)

Nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính và kinh tế học

Chương trình Tài chính và Kinh tế được cấp bằng bởi trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), với lựa chọn học văn bằng kép vào cuối năm nhất, được cấp bởi hai trường: Đại học Staffordshire và trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Để được cấp văn bằng kép, sinh viên phải có kết quả học tập đạt yêu cầu và hoàn thành tín chỉ đối với cả hai văn bằng.

Chương trình đào tạo này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp trong những ngành liên quan đến tài chính và kinh tế, vốn cần đến bộ kỹ năng chuyên môn ở cả hai lĩnh vực. Nội dung cốt lõi của chương trình xoay quanh sự chuyển đổi nền kinh tế và những tác động trên phương diện cá nhân, đời sống, tổ chức và cộng đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp những cử nhân thế hệ mới hiểu được vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tương tác với nhà tuyển dụng, với chủ đề tập trung vào các bối cảnh và hoạt động thực tế để nâng cao hiểu biết về bản chất liên kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực kinh doanh theo chức năng. Với nền tảng là tập trung phát triển kỹ năng làm việc, chương trình không chỉ giúp sinh viên nắm vững các kiến thức chuyên ngành, mà còn tạo điều kiện cho các em tự tin áp dụng những kiến thức này trên thực tế, thông qua quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phát triển kỹ năng tương tác hiệu quả, khả năng phản biện (biết lắng nghe và cải thiện bản thân dựa trên những ý kiến đóng góp), khả năng giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và quản lý thời gian của chính mình.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)Cấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng) Năm 1
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng) Năm 1

Trong năm học đầu tiên, sinh viên sẽ học các môn cấp độ 3 được giảng dạy và đánh giá chỉ bởi BUV và không thuộc cấu trúc song bằng với Đại học Staffordshire. Sau khi hoàn thành các môn học này, sinh viên có thể chọn đăng ký chương trình song bằng (với một mức học phí tăng thêm), để được cấp bằng bởi cả BUV (Việt Nam) và Đại học Staffordshire (Anh Quốc), hoặc không đăng ký và chỉ nhận bằng tốt nghiệp từ BUV.

– Tiếng Anh – Nghe

– Tiếng Anh – Đọc

– Tiếng Anh – Viết

– Tiếng Anh – Nói

– Giao tiếp trong kinh doanh

– Kỹ năng kinh doanh

– Kinh tế học

– Phân tích định lượng

– Nhập môn Kinh doanh

– Công nghệ thông tin cho Kinh doanh toàn cầu

– Các môn tiếng Việt bắt buộc của Bộ GD&ĐT*

Các môn học sau thuộc cấp độ 4 sẽ được đánh giá bởi cả hai trường và là các môn bắt buộc đối với sinh viên đăng ký chương trình song bằng của BUV và Đại học Staffordshire.

– Nhập môn Kế toán

– Nhập môn Quản trị

– Kinh tế vi mô

– Phương pháp định lượng trong kinh doanh

– Nhập môn Tài chính

– Kỹ năng làm việc, công nghệ thông tin và lập luận

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng) Năm 2
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng) Năm 2

Các môn học sau sẽ được đánh giá bởi cả hai trường và là các môn bắt buộc đối với sinh viên đăng ký chương trình song bằng của BUV và Đại học Staffordshire.

– Hành vi tổ chức

– Kinh tế vĩ mô

– Hệ thống thông tin quản trị

– Tài chính doanh nghiệp

– Thị trường tài chính

– Phát triển năng lực chuyên môn (doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh & trách nhiệm công – dân)

– Thương mại quốc tế và Kinh doanh đa quốc gia

– Mô hình hóa và dự đoán

– Quản trị tín dụng

– Quản trị Đầu tư

– Tài chính doanh nghiệp nâng cao

– Các phương pháp nghiên cứu

– Các môn tiếng Việt bắt buộc của Bộ GD&ĐT * (3 tuần)

*Các học phần bắt buộc theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

1. Triết học chủ nghĩa Mác – Lê-nin

2. Kinh tế chính trị chủ nghĩa Mác – Lê-nin

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

6. Giáo dục Thể chất

Các học phần tiếng Việt này: (1) chỉ áp dụng cho sinh viên Việt Nam, (2) được dạy và học bằng tiếng Việt thông qua giảng viên thỉnh giảng, (3) là học phần không có tín chỉ trong bảng điểm cuối khóa, (4) hoàn thành học phần là một trong những điều kiện tốt nghiệp.

*Danh sách trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật kịp thời.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng) Năm 3
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng) Năm 3

Các môn học sau sẽ được đánh giá bởi cả hai trường và là các môn bắt buộc đối với sinh viên đăng ký chương trình song bằng của BUV và Đại học Staffordshire.

– Tài chính Quốc tế

– Dự án

– Kinh tế lượng ứng dụng

– Quản trị rủi ro (Tự chọn)

– Hợp đồng tương lai và Hợp đồng quyền chọn

– Học thuyết và Chính sách kinh tế quốc tế

– Quản trị nguồn nhân lực chiến lược

– Marketing quốc tế

– Thực tập

Trong năm học đầu tiên, sinh viên sẽ học các môn cấp độ 3 được giảng dạy và đánh giá chỉ bởi BUV và không thuộc cấu trúc song bằng với Đại học Staffordshire. Sau khi hoàn thành các môn học này, sinh viên có thể chọn đăng ký chương trình song bằng (với một mức học phí tăng thêm), để được cấp bằng bởi cả BUV (Việt Nam) và Đại học Staffordshire (Anh Quốc), hoặc không đăng ký và chỉ nhận bằng tốt nghiệp từ BUV.

– Tiếng Anh – Nghe

– Tiếng Anh – Đọc

– Tiếng Anh – Viết

– Tiếng Anh – Nói

– Giao tiếp trong kinh doanh

– Kỹ năng kinh doanh

– Kinh tế học

– Phân tích định lượng

– Nhập môn Kinh doanh

– Công nghệ thông tin cho Kinh doanh toàn cầu

– Các môn tiếng Việt bắt buộc của Bộ GD&ĐT*

Các môn học sau thuộc cấp độ 4 sẽ được đánh giá bởi cả hai trường và là các môn bắt buộc đối với sinh viên đăng ký chương trình song bằng của BUV và Đại học Staffordshire.

– Nhập môn Kế toán

– Nhập môn Quản trị

– Kinh tế vi mô

– Phương pháp định lượng trong kinh doanh

– Nhập môn Tài chính

– Kỹ năng làm việc, công nghệ thông tin và lập luận

Các môn học sau sẽ được đánh giá bởi cả hai trường và là các môn bắt buộc đối với sinh viên đăng ký chương trình song bằng của BUV và Đại học Staffordshire.

– Hành vi tổ chức

– Kinh tế vĩ mô

– Hệ thống thông tin quản trị

– Tài chính doanh nghiệp

– Thị trường tài chính

– Phát triển năng lực chuyên môn (doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh & trách nhiệm công – dân)

– Thương mại quốc tế và Kinh doanh đa quốc gia

– Mô hình hóa và dự đoán

– Quản trị tín dụng

– Quản trị Đầu tư

– Tài chính doanh nghiệp nâng cao

– Các phương pháp nghiên cứu

– Các môn tiếng Việt bắt buộc của Bộ GD&ĐT * (3 tuần)

*Các học phần bắt buộc theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

1. Triết học chủ nghĩa Mác – Lê-nin

2. Kinh tế chính trị chủ nghĩa Mác – Lê-nin

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

6. Giáo dục Thể chất

Các học phần tiếng Việt này: (1) chỉ áp dụng cho sinh viên Việt Nam, (2) được dạy và học bằng tiếng Việt thông qua giảng viên thỉnh giảng, (3) là học phần không có tín chỉ trong bảng điểm cuối khóa, (4) hoàn thành học phần là một trong những điều kiện tốt nghiệp.

*Danh sách trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật kịp thời.

Các môn học sau sẽ được đánh giá bởi cả hai trường và là các môn bắt buộc đối với sinh viên đăng ký chương trình song bằng của BUV và Đại học Staffordshire.

– Tài chính Quốc tế

– Dự án

– Kinh tế lượng ứng dụng

– Quản trị rủi ro (Tự chọn)

– Hợp đồng tương lai và Hợp đồng quyền chọn

– Học thuyết và Chính sách kinh tế quốc tế

– Quản trị nguồn nhân lực chiến lược

– Marketing quốc tế

– Thực tập

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng:

SU

Chuẩn đầu ra

Chi tiết BUV

Chuẩn đầu ra

Chi tiết
1. Kiến thức và Sự hiểu biết Thể hiện sự hiểu biết có hệ thống về các khía cạnh chính, bao gồm cả việc tiếp thu kiến thức mạch lạc và chi tiết, ít nhất một trong số đó được cung cấp hoặc thông báo bởi người đi đầu về các khía cạnh chính của một ngành học. 1. Kiến thức Kiến thức về môi trường kinh tế toàn cầu cũng như môi trường tài chính và thực tế; kỹ năng học tập độc lập và cách tiếp cận phản biện và ứng dụng các lý thuyết kinh tế vi mô trong các hoạt động kinh tế thế giới thực; hiểu chức năng của các lý thuyết kinh tế vi mô khác nhau. Nắm được kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, quản lý rủi ro và các lĩnh vực liên quan
2. Học tập Hiểu biết về giới hạn và hạn chế của kiến thức. 2. Giá trị, thái độ và sự chuyên nghiệp Triển vọng/ cách tiếp cận công việc chuyên nghiệp; nhận thức về môi trường làm việc và tổ chức; tôn trọng sự khác biệt cá nhân và văn hóa trong môi trường làm việc
3. Truy vấn Triển khai các kỹ thuật phân tích và truy vấn đã được thiết lập, khởi xướng và thực hiện các dự án trong lĩnh vực nghiên cứu. Đánh giá việc sử dụng Kiến thức Thông tin, bao gồm cả việc sử dụng thông tin một cách có đạo đức trong lĩnh vực nghiên cứu. 3. Kỹ năng thực tế Khả năng sắp xếp, tổng hợp và trình bày thông tin một cách hiệu quả.
4. Phân tích Mô tả và nhận xét về nghiên cứu hiện tại, hoặc học bổng nâng cao tương đương và đánh giá các phê bình, lập luận, giả định, khái niệm và dữ liệu trừu tượng. 4. Kỹ năng giải quyết vấn đề một cách khoa học Sinh viên phải thể hiện khả năng giải quyết vấn đề thông qua tư duy logic và phân tích phản biện. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và các công nghệ liên quan để học tập cũng như trình bày kiến thức.
5. Giải quyết vấn đề Phát triển các câu hỏi thích hợp để đạt được một giải pháp – hoặc xác định một loạt các giải pháp – cho một vấn đề và sử dụng việc ra quyết định trong những bối cảnh phức tạp và không thể đoán trước. 5. Kỹ năng quản lý và kinh doanh Sinh viên sẽ phát triển khả năng độc lập khi họ tham gia vào các hoạt động yêu cầu họ tạo ra và cung cấp thông tin.
6. Giao tiếp Truyền đạt và phân tích thông tin, ý tưởng, vấn đề và giải pháp cho cả đối tượng chuyên và không chuyên 6. Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và làm nhóm Sinh viên có thể thể hiện các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng cá nhân thông qua các cuộc thảo luận trong lớp.
7. Áp dụng Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật đã học để xem xét, củng cố, mở rộng và vận dụng kiến thức và hiểu biết của họ, đưa ra và duy trì các lập luận, sử dụng các ý tưởng và kỹ thuật, một số trong số đó đi đầu trong một lĩnh vực. 7. Kỹ năng quản lý thông tin và học tập suốt đời Học sinh sẽ phát triển khả năng độc lập khi họ tham gia vào các hoạt động yêu cầu họ tạo ra và cung cấp thông tin.
8. Suy ngẫm Quản lý việc học của bản thân, thực hiện sáng kiến, trách nhiệm cá nhân và thể hiện khả năng học tập, phẩm chất và các kỹ năng có thể chuyển đổi cho cơ hội tuyển dụng hoặc đào tạo thêm về chuyên môn hoặc tương đương. 8. Kĩ năng và trách nhiệm xã hội Khả năng quản lý bản thân và thời gian hiệu quả để đạt được trong thời hạn đặt ra.
Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình cử nhân Tài chính và Kinh tế nhằm kiến tạo ra những thế hệ sinh viên có khả năng học tập qua phản tư, phản biện, với góc nhìn toàn cầu và được chuẩn bị sẵn sàng cho công việc. Trọng tâm đào tạo của chương trình là trang bị cho những cử nhân BUV kiến thức chuyên ngành, sự chuyên nghiệp, tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có đầy đủ những kỹ năng để đưa ra các quyết định hiệu quả trong kinh doanh, thương mại và chính sách công, cũng như có năng lực về kiến thức và kỹ năng chuyên ngành tài chính – kinh tế, những hành trang sẽ cùng các em bước vào công việc liên quan đến hai lĩnh vực sâu rộng này.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)Yêu cầu tuyển sinh

I. Yêu cầu đối với chương trình được BUV cấp bằng:

  • Yêu cầu về trình độ học vấn: Hoàn tất chương trình lớp 12 phổ thông hoặc tương đương
  • Yêu cầu về năng lực tiếng Anh:

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:
– IELTS: 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0*
– Hoàn thành khóa học IELTS Foundation của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam
– Kết quả thi đầu vào ở trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đạt trình độ Trung cấp (Intermediate)

*Để được miễn 12 tuần học tiếng Anh đầu tiên, sinh viên cần có chứng chỉ IELTS 6.0, trong đó không có kỹ năng nào dưới 5.5.

II. Yêu cầu đối với chương trình được Đại học Staffordshire cấp bằng:

  • Từ 17 tuổi trở lên
  • Hoàn tất chương trình lớp 12 phổ thông với kết quả đạt
  • Trình độ tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc tương đương, không có kỹ năng nào dưới 5.5
  • Hoàn tất cấp độ 3 của chương trình Cử nhân Tài chính Kinh tế với điểm đạt ở tất cả các môn HOẶC cấp độ 3 của các chương trình tương đương, bao gồm nhưng không giới hạn bởi A-Level hoặc chương trình Dự bị Đại học Staffordshire
  • Sinh viên lớn tuổi có bằng cấp liên quan và/hoặc kinh nghiệm làm việc thực tế
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)Chia sẻ của sinh viên
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)
Trần Khánh Trang
Sinh viên khóa Tài chính Kinh tế 1511

Không nhiều trường dạy sinh viên cách thay đổi. Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, nếu không thay đổi, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Và ở BUV, chúng mình được học cách đưa ra phản biện, cải thiện và thay đổi. Sinh viên chúng mình học tài chính, kinh tế để trở thành những nhà lãnh đạo và nhân tố thay đổi trong chính lĩnh vực này, để tạo ra sự thịnh vượng và thành công không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho xã hội.

 

Với mình BUV chính là nhà. Đó là nơi thầy cô và sinh viên cùng nhau thảo luận những tin tức thế giới mới nhất về tài chính, kinh doanh, thuế và các chính sách, là nơi cung cấp dịch vụ và trải nghiệm tuyệt vời cho sinh viên.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)Tỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng) là 96.43%.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng) Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Đối với chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, học phí bao gồm:

Đối với chương trình được BUV cấp bằng:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
VND 520.2900.000 VND 130.080.000 VND 650.370.000

Đối với chương trình song bằng được BUV và Đại học Staffordshire cấp bằng:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
VND 582.270.000 VND 130.080.000 VND 712.3500.000
Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)

*Các phí khác bao gồm Phí Học liệu và Phí Công tác sinh viên.

Tuition Fee & Fee Policy Tuition Fee & Fee Policy

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mục tiêu mang lại cho sinh viên  cơ hội học tập các chương trình đại học sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2022, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 46 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin điều kiện đăng học bổng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Kinh tế (Song bằng)Danh sách sinh viên tốt nghiệp

Danh sách các sinh viên đã tốt nghiệp ngành Tài chính Kinh tế

Danh sách tốt nghiệp Danh sách tốt nghiệp

online application form

No file chosen
No file chosen