Chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của các chương trình học bổng đối với mỗi sinh viên khi quyết định lựa chọn theo học bất kỳ một chuyên ngành nào. Tại BUV, chúng tôi mang đến nhiều hội học bổng nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên dự định theo học chương trình cử nhân. 

Các chương trình học bổng khácHỌC BỔNG TÀI NĂNG

Học bổng Tài năng chương trình học bổng dành riêng cho các ứng viên tài năng, thành tích xuất sắc trong học tập hoạt động ngoại khóa, đã đạt được thành tích nổi bật trong lĩnh vực năng khiếu, hoặc tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của BUV.  

 • Kỳ nhập học: 09/2023  
 • Ngày mở đơn: 04/12/2022 
 • Ngày đóng đơn: 25/03/2023 
 • Giá trị học bổng: Học bổng 30% đến 50% (chỉ áp dụng cho học phí chương trình cử nhân, không bao gồm các chi phí khác) 
 • Số suất học bổng: 30 

Thông tin quan trọng

Chuyên ngành áp dụng

Học bổng áp dụng cho các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, bao gồm:  

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế  
 • Cử nhân Khoa học Máy tính: An ninh mạng/Công nghệ Đám mây  
 • Cử nhân Quản trị Marketing  
 • Cử nhân Tài chính Kế toán 
 • Cử nhân Quản trị Du lịch  
 • Cử nhân Quản lý Tổ chức Sự kiện  
 • Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế đồ họa/Phác họa/Nhiếp ảnh  
 • Cử nhân Thiết kế và Lập trình Games  
 • Cử nhân Quản trị Khách sạn  
 • Cử nhân Tài chính và Kinh tế  
 • Cử nhân Tài chính và Ngân hàng
Điều kiện ứng tuyển

Để ứng tuyển học bổng, ứng viên cần đáp ứng những điều kiện sau:

(a) Theo học và tốt nghiệp lớp 12 tại các trường trung học phổ thông trên toàn quốc trong năm 2022

(b) Đạt giải thưởng trong lĩnh vực thể dục – thể thao, nghệ thuật hoặc môn học văn hóa từ cấp quận/tỉnh/thành phố/quốc gia đến cấp quốc tế trong thời gian học trung học phổ thông

(c) Điểm trung bình cuối năm lớp 12 tối thiểu đạt 7.5, trình độ Tiếng Anh tối thiểu IELTS 4.5 (không kỹ năng nào dưới 4.0) hoặc tương đương. (Ứng viên chưa có chứng chỉ Tiếng Anh tại thời điểm ứng tuyển vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh và Hợp tác)

(d) Hồ sơ ứng tuyển học bổng cần được nộp đầy đủ trước thời điểm đóng đơn

(e) Không nhận các học bổng khác vào thời điểm nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng”

Tiêu chí tuyển chọn

Hội đồng xét tuyển lựa chọn các ứng viên dựa trên kết quả đánh giá các tiêu chí sau đây:  

 • Thành tích trong lĩnh vực năng khiếu  
 • Khả năng đóng góp cho sự phát triển của nhà trường
Điều khoản và điều kiện chung

Ứng viên chỉ được nhận học bổng khi theo học chương trình cử nhân trong ba năm tại BUV và khóa học Dự bị Đại học (nếu bắt buộc). Nếu sinh viên thôi học ở bất kỳ thời điểm nào, học bổng sẽ không còn hiệu lực.  

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản học phí nào cho các khóa mà sinh viên đã hoặc đang theo học.  

Học bổng này chỉ áp dụng cho học phí của chương trình cử nhân, không bao gồm các chi phí khác. Học bổng sẽ được trừ dần trực tiếp vào tiền học phí hàng năm của sinh viên và có thể thay đổi dựa trên thành tích học tập của sinh viên. Điều kiện duy trì học bổng là sinh viên cần hoàn thành tốt tất cả các bài kiểm tra, đánh giá.  

Nếu rút khỏi chương trình học bổng khi chưa hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ phải tuân thủ Chính sách Hoàn tiền theo quy định của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.  

Nếu sinh viên được trao học bổng rút khỏi chương trình học, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có quyền yêu cầu sinh viên hoàn trả đầy đủ học phí cũng như bất kỳ chi phí và phụ cấp phát sinh khác. Các khoản phí này phải được hoàn trả cho nhà trường trong vòng ba tháng kể từ thời điểm rút khỏi chương trình học. 

Các chương trình học bổng khácHỌC BỔNG HỢP TÁC

Học bổng Hợp tác chương trình học bổng dành riêng cho các trường THPT đối tác kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng BUV. 

 • Kỳ nhập học: 09/2023  
 • Ngày mở đơn: 04/12/2022 
 • Ngày đóng đơn: 15/02/2023 (Vòng 1) và 01/03/2023 (Vòng 2)  
 • Giá trị học bổng: Học bổng 30% đến 75% học phí (chỉ áp dụng cho học phí chương trình cử nhân, không bao gồm các chi phí khác) 
 • Số suất học bổng: Tùy vào mỗi đối tác chiến lược 

Thông tin quan trọng

Chuyên ngành áp dụng

Học bổng áp dụng cho các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, bao gồm:

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế
 • Cử nhân Tài chính và Ngân hàng
 • Cử nhân Khoa học Máy tính: An ninh mạng/Công nghệ Đám mây
 • Cử nhân Quản trị Marketing
 • Cử nhân Tài chính Kế toán
 • Cử nhân Quản trị Du lịch
 • Cử nhân Quản lý Tổ chức Sự kiện
 • Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế đồ họa/Phác họa/Nhiếp ảnh
 • Cử nhân Thiết kế và Lập trình Game
 • Cử nhân Quản trị Khách sạn
 • Cử nhân Tài chính và Kinh tế
Điều kiện ứng tuyển

Để ứng tuyển học bổng, ứng viên cần đáp ứng những điều kiện sau:

(a) Theo học và tốt nghiệp lớp 12 tại các trường đối tác của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam trong năm 2022

(b) Điểm trung bình cuối năm lớp 12 tối thiểu đạt 8.0, trình độ Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc tương đương. Ứng viên chưa có chứng chỉ Tiếng Anh tại thời điểm ứng tuyển vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh và Hợp tác)

(c) Hồ sơ ứng tuyển học bổng cần được nộp đầy đủ trước thời điểm đóng đơn

(d) Không nhận các học bổng khác vào thời điểm nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng

(e) Ưu tiên ứng viên có thư giới thiệu từ trường trung học phổ thông

Tiêu chí tuyển chọn

Hội đồng xét tuyển sẽ lựa chọn các ứng viên dựa trên kết quả đánh giá các tiêu chí sau:  

 • Thành tích học tập  
 • Kinh nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện/cộng đồng  
 • Mức độ phù hợp với chuyên ngành dự kiến theo học  
 • Khả năng đóng góp cho sự phát triển của nhà trường  
 • Tiềm năng lãnh đạo  
 • Nhu cầu hỗ trợ tài chính  
Điều khoản và điều kiện chung

Ứng viên chỉ được nhận học bổng khi theo học chương trình cử nhân trong ba năm tại BUV và khóa học Dự bị Đại học (nếu bắt buộc). Nếu sinh viên thôi học ở bất kỳ thời điểm nào, học bổng sẽ không còn hiệu lực. 

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí nào cho các khóa mà sinh viên đã hoặc đang theo học. 

Học bổng này chỉ áp dụng cho học phí của chương trình cử nhân, không bao gồm các chi phí khác. Học bổng sẽ được trừ dần trực tiếp vào tiền học phí hàng năm của sinh viên và có thể thay đổi dựa trên thành tích học tập của sinh viên. Điều kiện duy trì học bổng là sinh viên cần hoàn thành tốt tất cả các bài kiểm tra, đánh giá. 

Nếu rút khỏi chương trình học bổng khi chưa hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ phải tuân thủ Chính sách Hoàn tiền theo quy định của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. 

Nếu sinh viên được trao học bổng rút khỏi chương trình học, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có quyền yêu cầu sinh viên hoàn trả đầy đủ học phí cũng như bất kỳ chi phí và phụ cấp phát sinh khác. Các khoản phí này phải được hoàn trả cho nhà trường trong vòng ba tháng kể từ thời điểm rút khỏi chương trình học.

Các chương trình học bổng khácHỌC BỔNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Học bổng Phát triển Giáo dục chương trình học bổng dành riêng cho các ứng viên tới từ các tỉnh thành ngoàiNội, nhằm đóng góp vào quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương.  

 • Kỳ nhập học: 09/2023  
 • Ngày mở đơn: 04/12/2022 
 • Giá trị học bổng: 30% đến 75% học phí (chỉ áp dụng cho học phí chương trình cử nhân, không bao gồm các chi phí khác) 
 • Số suất học bổng: 25 

Thông tin quan trọng

Chuyên ngành áp dụng

Học bổng áp dụng cho các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, bao gồm:

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế
 • Cử nhân Tài chính và Ngân hàng
 • Cử nhân Khoa học Máy tính: An ninh mạng/Công nghệ Đám mây
 • Cử nhân Quản trị Marketing
 • Cử nhân Tài chính Kế toán
 • Cử nhân Quản trị Du lịch
 • Cử nhân Quản lý Tổ chức Sự kiện
 • Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế đồ họa/Phác họa/Nhiếp ảnh
 • Cử nhân Thiết kế và Lập trình Game
 • Cử nhân Quản trị Khách sạn
 • Cử nhân Tài chính và Kinh tế
Điều kiện ứng tuyển

Để ứng tuyển học bổng, ứng viên cần đáp ứng những tiêu chí sau:

(a) Theo học và tốt nghiệp lớp 12 tại các trường trung học phổ thông trên toàn quốc (ngoài địa bàn thành phố Hà Nội) trong năm 2022

(b) Điểm trung bình cuối năm lớp 12 tối thiểu đạt 8.0, trình độ Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc tương đương. Ứng viên chưa có chứng chỉ Tiếng Anh tại thời điểm ứng tuyển vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh và Hợp tác)

(c) Hồ sơ ứng tuyển học bổng cần được nộp đầy đủ trước thời điểm đóng đơn

(d) Không nhận các học bổng khác vào thời điểm nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng

Tiêu chí tuyển chọn

Hội đồng xét tuyển sẽ lựa chọn các ứng viên dựa trên kết quả đánh giá các tiêu chí sau đây:

 • Thành tích học tập
 • Kinh nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện/cộng đồng
 • Mức độ phù hợp của chuyên ngành dự kiến theo học
 • Khả năng đóng góp cho nhà trường/cộng đồng
 • Tiềm năng lãnh đạo
 • Nhu cầu hỗ trợ tài chính
Điều khoản và điều kiện chung

Ứng viên chỉ được nhận học bổng khi theo học chương trình cử nhân trong ba năm tại BUV và khóa học dự bị đại học (nếu bắt buộc). Nếu sinh viên thôi học ở bất kỳ thời điểm nào, học bổng sẽ lập tức chấm dứt hiệu lực.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí nào cho các khóa mà sinh viên đã hoặc đang theo học.

Học bổng này chỉ áp dụng cho học phí của chương trình cử nhân, không bao gồm các chi phí khác. Học bổng sẽ được trừ dần trực tiếp vào tiền học phí hàng năm của sinh viên và có thể thay đổi dựa trên thành tích học tập của sinh viên. Điều kiện duy trì học bổng là sinh viên cần hoàn thành tốt tất cả các bài kiểm tra, đánh giá.

Nếu rút khỏi chương trình học bổng khi chưa hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ phải tuân thủ Chính sách Hoàn tiền theo quy định của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Nếu sinh viên được trao học bổng rút khỏi chương trình học, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có quyền yêu cầu sinh viên hoàn trả đầy đủ học phí cũng như bất kỳ chi phí và phụ cấp phát sinh khác. Các khoản phí này phải được hoàn trả cho nhà trường trong vòng ba tháng kể từ thời điểm rút khỏi chương trình học.

Các chương trình học bổng khácHỌC BỔNG WOMEN IN IT

Học bổng Women in IT chương trình học bổng dành riêng cho các ứng viên nữ, mong muốn ứng tuyển nhập học vào các ngành học trong khối ngành Khoa học Máy tính Công nghệ tại BUV.  

 • Kỳ nhập học: 09/2023  
 • Ngày mở đơn: 04/12/2022 
 • Giá trị học bổng: Học bổng 20% học phí (chỉ áp dụng cho học phí chương trình cử nhân, không bao gồm các chi phí khác) 
 • Số suất học bổng: 5 

Thông tin quan trọng

Chuyên ngành áp dụng

Học bổng áp dụng cho các chương trình đào tạo thuộc Khối ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, bao gồm:

 • Cử nhân Khoa học Máy tính: An ninh mạng/Công nghệ Đám mây
 • Cử nhân Thiết kế và Lập trình Game
Điều kiện ứng tuyển

Để ứng tuyển học bổng, ứng viên cần đáp ứng những tiêu chí sau:

(a) Theo học và tốt nghiệp lớp 12 tại các trường trung học phổ thông trên toàn quốc (ngoài địa bàn thành phố Hà Nội) trong năm 2022

(b) Điểm trung bình cuối năm lớp 12 tối thiểu đạt 8.0, trình độ Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc tương đương. Ứng viên chưa có chứng chỉ Tiếng Anh tại thời điểm ứng tuyển vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh và Hợp tác)

(c) Hồ sơ ứng tuyển học bổng cần được nộp đầy đủ trước thời điểm đóng đơn

(d) Không nhận các học bổng khác vào thời điểm nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng

Tiêu chí tuyển chọn

Hội đồng xét tuyển sẽ lựa chọn các ứng viên dựa trên kết quả đánh giá các tiêu chí sau đây:

 • Thành tích học tập
 • Kinh nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện/cộng đồng
 • Mức độ phù hợp của chuyên ngành dự kiến theo học
 • Khả năng đóng góp cho nhà trường/cộng đồng
 • Tiềm năng lãnh đạo
 • Nhu cầu hỗ trợ tài chính
Điều khoản và điều kiện chung

Ứng viên chỉ được nhận học bổng khi theo học chương trình cử nhân trong ba năm tại BUV và khóa học dự bị đại học (nếu bắt buộc). Nếu sinh viên thôi học ở bất kỳ thời điểm nào, học bổng sẽ lập tức chấm dứt hiệu lực.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí nào cho các khóa mà sinh viên đã hoặc đang theo học.

Học bổng này chỉ áp dụng cho học phí của chương trình cử nhân, không bao gồm các chi phí khác. Học bổng sẽ được trừ dần trực tiếp vào tiền học phí hàng năm của sinh viên và có thể thay đổi dựa trên thành tích học tập của sinh viên. Điều kiện duy trì học bổng là sinh viên cần hoàn thành tốt tất cả các bài kiểm tra, đánh giá.

Nếu rút khỏi chương trình học bổng khi chưa hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ phải tuân thủ Chính sách Hoàn tiền theo quy định của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Nếu sinh viên được trao học bổng rút khỏi chương trình học, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có quyền yêu cầu sinh viên hoàn trả đầy đủ học phí cũng như bất kỳ chi phí và phụ cấp phát sinh khác. Các khoản phí này phải được hoàn trả cho nhà trường trong vòng ba tháng kể từ thời điểm rút khỏi chương trình học.

Các chương trình học bổng khácQuy trình ứng tuyển
Bước 1 - Tìm hiểu thông tin và đăng ký tư vấn

Ứng viên có thể tìm hiểu về thông tin học bổng trên website của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Ứng viên có nhu cầu tư vấn ứng tuyển học bổng có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển sinh và Hợp tác qua các kênh sau:

 • Nhận tư vấn trực tiếp tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Cơ sở Ecopark, Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên
 • Nhận tư vấn qua Hotline 096 662 9909 hoặc gửi email tới địa chỉ: sr@buv.edu.vn
 • Đăng ký nhận tư vấn qua website
Bước 2 - Nộp hồ sơ

Hồ sơ ứng tuyển học bổng cần được nộp đầy đủ trước thời điểm đóng đơn, bao gồm:

1. Đơn ứng tuyển học bổng

2. 02 ảnh chân dung 3×4 chụp trong vòng 06 tháng gần nhất

3. Bản sao chứng thực căn cước công dân/hộ chiếu

4. Bài luận cá nhân thể hiện bản thân phù hợp với các tiêu chí của học bổng (bằng Tiếng Anh)

5. Bản sao công chứng dịch Tiếng Anh Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (nếu có)

6. Bản sao công chứng dịch Tiếng Anh học bạ lớp 10, 11, 12 hoặc tương đương

7. Bản sao chứng thực các loại bằng cấp, bảng điểm nước ngoài (yêu cầu công chứng dịch Tiếng Anh nếu không phải bằng Tiếng Anh)

8. Bản sao giấy chứng nhận/chứng chỉ tham gia hoạt động ngoại khóa/giải thưởng đạt được trong thời gian học trung học phổ thông (nếu có) (yêu cầu dịch Tiếng Anh nếu không phải bằng Tiếng Anh)

9. Bản sao chứng thực chứng chỉ Tiếng Anh hợp lệ (IELTS/TOEFL/Kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu vào tại BUV hoặc tương đương)

10. Thư giới thiệu (yêu cầu dịch Tiếng Anh nếu không phải bằng Tiếng Anh)

11. Bản sao giấy chứng nhận khuyết tật hoặc cần hỗ trợ tài chính (nếu có). (Ví dụ: Giấy chứng nhận hộ nghèo)

12. Các giấy tờ khác (Yêu cầu dịch Tiếng Anh nếu không phải bằng Tiếng Anh)

13. Dành cho sinh viên đăng ký ngành Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Portfolio (Hồ sơ sáng tạo) theo mẫu của BUV

14. Phiếu thu Phí tiếp nhận và ứng tuyển học bổng (2,000,000 VND)

Cách thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: 

 • Ứng viên vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh và Hợp tác để được xác nhận hồ sơ đã được nộp thành công qua Hotline 096 662 9909 hoặc email: sr@buv.edu.vn
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ bản cứng trong vòng một tuần sau khi nhận được email thông báo trúng tuyển vòng phỏng vấn.
Bước 3 - Phỏng vấn

Những ứng viên xuất sắc nhất sẽ được mời tới dự vòng phỏng vấn với Hội đồng Xét tuyển tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, cơ sở Ecopark.

Ứng viên không cư trú tại Hà Nội và Hưng Yên sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại theo chính sách của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Kết quả vòng phỏng vấn sẽ được thông báo tới ứng viên qua email.

Các chương trình học bổng khácChia sẻ từ Quán quân học bổng
Các chương trình học bổng khác
Lưu Tiến Anh
Học bổng Hợp tác Toàn phần, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành 

Môi trường quốc tế ở đây vượt trên cả kỳ vọng của mình: 100% lớp học được giảng dạy bởi giảng viên quốc tế sử dụng tiếng Anh khiến mình cảm thấy như đang đi du học vậy! Các tiết giảng tiết thực hành được thiết kế nhằm khuyến khích sinh viên phát triển tư duy độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề khả năng tự tạo động lực. Không lời nào thể diễn tả hết tình yêu của mình dành cho trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

online application form

No file chosen
No file chosen