Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính Tổng quan chương trình
 • Tên văn bằng: Cử nhân chuyên ngành Khoa học Máy tính: An ninh mạng/ Công nghệ Đám mây (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire) 
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian) 
 • Kỳ nhập học: Tháng 1 và Tháng 9 

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính

Công nghệ hàng đầu giúp nâng cao trải nghiệm của sinh viên

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính

Triển vọng cơ hội việc làm

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính

Kết hợp lý thuyết và thực hành

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính

Các nguyên tắc cơ bản về Khoa học Máy tính được giảng dạy ngay trong năm nhất

Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng thiết yếu về ngành Khoa học Máy tính như công nghệ kỹ thuật số, hệ thống mạng, lập trình ứng dụng và phát triển web trước khi quyết định lựa chọn một trong hai chuyên ngành sau:

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính: An ninh mạng. Chương trình được xây dựng để hướng dẫn sinh viên không chỉ kiến thức chuyên môn để bảo vệ phần mềm và phần cứng khỏi những tấn công gây hại mà còn bao gồm những kỹ năng cần thiết để sinh viên sẽ phát triển trong môi trường doanh nghiệp công nghệ thông tin. Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có được kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên ngành như an ninh mạng và hacker mũ trắng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính: Công nghệ đám mây. Chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên những hiểu biết kỹ thuật chuyên ngành của công nghệ đám mây cùng với kinh nghiệm thực tế và lý thuyết về vận dụng những tính năng đa dạng của công nghệ điện toán đám mây. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có những hiểu biết chuyên sâu về mạng máy tính, truyền thông và bảo mật thông qua những bài tập thảo luận phản biện và thực hành.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tínhCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính Năm 1
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính Năm 1

– Phát triển phần mềm và mô hình ứng dụng

– Công nghệ số

– Khái niệm về mạng máy tính và an ninh mạng

– Phát triển mạng và hệ thống vận hành

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính Năm 2
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính Năm 2
 • An ninh mạng

– Khoa học máy tính thương mại

– Hoạt động mạng và An ninh mạng lưới

– Hacker mũ trắng

– An ninh mạng

 • Công nghệ Đám mây

– Khoa học máy tính thương mại

– Cơ sở dữ liệu và cấu trúc dữ liệu

– Kiến trúc định tuyến và chuyển mạch

– Điện toán đám mây cho doanh nghiệp và hạ tầng tự động hóa

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính Năm 3
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính Năm 3
 • An ninh mạng

– Dự án tốt nghiệp

– An ninh cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin

– Các chủ đề nâng cao trong an ninh mạng

– Hệ thống điều hành nội bộ và sinh trắc học

 • Công nghệ Đám mây

– Dự án tốt nghiệp

– Các công nghệ mới nổi

– Điện toán đám mây, thực tế ảo và truyền thông

– Phát triển điện toán đám mây

– Phát triển phần mềm và mô hình ứng dụng

– Công nghệ số

– Khái niệm về mạng máy tính và an ninh mạng

– Phát triển mạng và hệ thống vận hành

 • An ninh mạng

– Khoa học máy tính thương mại

– Hoạt động mạng và An ninh mạng lưới

– Hacker mũ trắng

– An ninh mạng

 • Công nghệ Đám mây

– Khoa học máy tính thương mại

– Cơ sở dữ liệu và cấu trúc dữ liệu

– Kiến trúc định tuyến và chuyển mạch

– Điện toán đám mây cho doanh nghiệp và hạ tầng tự động hóa

 • An ninh mạng

– Dự án tốt nghiệp

– An ninh cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin

– Các chủ đề nâng cao trong an ninh mạng

– Hệ thống điều hành nội bộ và sinh trắc học

 • Công nghệ Đám mây

– Dự án tốt nghiệp

– Các công nghệ mới nổi

– Điện toán đám mây, thực tế ảo và truyền thông

– Phát triển điện toán đám mây

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tínhNĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng:

Kiến thức & Sự hiểu biết

Thể hiện sự hiểu biết có hệ thống về các khái niệm và nguyên tắc mạng, cho thấy việc tiếp thu kiến thức mạch lạc và chi tiết (bao gồm các vấn đề về đạo đức, pháp lý, rủi ro và tính bền vững), trong đó có những kiến thức liên quan đến nghiên cứu và phát triển trong mạng lưới và bảo mật máy tính.

Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 3, 7, 8, CRPS 1, 2, 3, 4, 5, GSE 4, 6, 7

Học tập

Phát triển các lập luận và đánh giá các cách tiếp cận, công cụ, kỹ thuật và giải pháp khả thi dựa trên kiến thức về các khái niệm và nguyên tắc mạng cơ bản, đồng thời hiểu được hạn chế của những kiến thức này.

Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 3, 7, CRPS 3, 4, 5, 6, GSE 1, 2, 4, 5, 6, 7

Truy vấn

Khởi xướng và thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ đám mây với các quy trình đánh giá quan trọng, quản lý, ứng dụng và thu nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhận thức các vấn đề văn hóa, đạo đức, kinh tế, luật pháp và xã hội xung quanh việc sử dụng thông tin.

Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 3, 8, CRPS 3, 6, GSE 1, 2, 6, 7

Phân tích

Đánh giá nghiêm túc các nghiên cứu và phát triển thương mại hiện tại trong công nghệ đám mây, bao gồm các khái niệm, lập luận, giả thiết và dữ liệu trừu tượng (có thể chưa đầy đủ) để đưa ra kết luận.

Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 3, 8, CRPS 3, 6, GSE 1, 2, 6

Giải quyết vấn đề

Phát triển các câu hỏi và chiến lược phù hợp để đưa ra giải pháp (hoặc một loạt các giải pháp) cho một vấn đề, thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện một dự án lớn và phức tạp liên quan đến công nghệ đám mây.

Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 2, 3, 4, 5, 7, CRPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, GSE 1,2, 4, 5, 6

Áp dụng

Áp dụng các khái niệm, nguyên tắc và kỹ thuật điện toán, bao gồm cả những kiến thức hàng đầu về mạng, trong quá trình làm việc theo nhóm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến công nghệ đám mây.

Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, CRPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, GSE 2, 3, 4, 5, 6

Suy ngẫm

Thể hiện sự hiểu biết về các vấn đề chuyên môn và phát triển bản thân để có thể làm việc một cách chuyên nghiệp, nhận thức được các vấn đề pháp lý, xã hội, đạo đức và nghề nghiệp liên quan đến việc khai thác công nghệ đám mây; được hướng dẫn bằng cách áp dụng kiến thức, kỹ năng trong bối cảnh đạo đức và pháp luật phù hợp.

Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 2, 6, 8, CRPS 1, 2, 3, GSE 1, 2, 3, 4, 5, 7

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tínhCơ hội nghề nghiệp

Đối với ngành An ninh mạng: Những lĩnh vực mà sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc rất đa dạng và phù hợp với nhiều đối tượng. Đối với những sinh viên tốt nghiệp muốn có một cái nhìn tổng quan thì công việc Kiến trúc sư Bảo mật hoặc Chuyên gia Thẩm định Hệ thống Bảo mật sẽ rất phù hợp. Những ngành nghề này tập trung vào việc cung cấp các giải pháp bảo vệ lỗ hổng trong hệ thống cơ sở hạ tầng của các công ty. Đối với những sinh viên tốt nghiệp yêu thích khía cạnh kỹ thuật, lý tưởng nhất sẽ là các công việc về Mật mã học hoặc Nhà phát triển phần mềm bảo mật. Những vị trí này yêu cầu viết các chương trình mã hóa và giải mã thông tin. Đối với những sinh viên tốt nghiệp muốn kiểm tra giới hạn của các hệ thống bảo mật thì công việc Kiểm thử Xâm nhập hoặc Hacker Mũ trắng sẽ là thích hợp nhất. Họ sẽ là những chuyên gia được các công ty thuê để cố gắng phá vỡ và xâm nhập vào hệ thống (một cách hợp pháp).

Đối với ngành Công nghệ Đám mây: Năm 2018 là năm của công nghệ đám mây khi điện toán đám mây bùng nổ trong giới kinh doanh. Ước tính có đến 96% các tổ chức hiện nay sử dụng điện toán đám mây theo cách này hay cách khác. Do đó, nhu cầu về các chuyên gia điện toán đám mây là rất cao vì dù việc chuyển tất cả thông tin bảo mật lên đám mây có lợi cả về tài chính lẫn hậu cần, điều này cũng mang lại rủi ro cao hơn trong việc thông tin bị mất hoặc đánh cắp. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Khoa học máy tính: Công nghệ đám mây sẽ có thể đảm nhận các vai trò như Kiến trúc sư phần mềm, Kỹ sư đám mây và Chuyên gia triển khai mạng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tínhYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn:

 • Từ 17 tuổi trở lên
 • Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

– Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)

– Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao

– Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%

– Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh:

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

– IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc

– TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

 • Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

– Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc

– Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc

– Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tínhChia sẻ của sinh viên
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính
Quản Anh Thư
Sinh viên khóa Khoa học Máy tính 2010

Trong năm đầu học ở trường, mình được học khá nhiều loại code cơ bản khác nhau. Mỗi môn học có một cái hay riêng và cũng từ việc thực thành và làm bài assignment bao gồm bài cá nhân và bài nhóm thì mình biết được điểm mạnh của mình hơn. Ngoài ra, một trong những điều mình vẫn cảm thấy tâm đắc nhất khi theo học chương trình Khóa học Máy tính tại BUV đó là đội ngũ giáo viên rất thân thiện và chuyên nghiệp.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tínhTỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Khóa đầu tiên của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính sẽ tốt nghiệp vào tháng 10 năm 2022

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Đối với chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, học phí bao gồm:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire  VND 76.210.000 VND 13.340.000 VND 89.550.000
Chương trình Cử nhân VND 625.254.000 VND 156.342.000 VND 781.596.000
Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính

*Các phí khác bao gồm Phí Học liệu và Phí Công tác sinh viên.

Tuition Fee & Fee Policy Tuition Fee & Fee Policy

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mục tiêu mang lại cho sinh viên  cơ hội học tập các chương trình đại học sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2022, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 46 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin điều kiện đăng học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen