Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện Tổng quan chương trình
  • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) chuyên ngành Quản lý Tổ chức Sự kiện (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire) 
  • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)  
  • Kỳ nhập học: Tháng 1 và Tháng 9 

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc toàn cầu

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện

Chất lượng giảng dạy xuất sắc

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện

Các cơ hội thực tập

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện

Chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện không chỉ trang bị cho sinh viên những kiến thức quản lý về hoạt động tổ chức sự kiện, mà còn bao gồm nền tảng kinh doanh và bộ kỹ năng toàn diện để thành công trong lĩnh vực đầy biến động này, bắt đầu từ việc xử lý các bản yêu cầu từ khách hàng, đảm bảo các vấn đề pháp lý, nhân sự, hậu cần, tài chính, truyền thông, phục vụ ăn uống, quản lý rủi ro cho tới trình bày thiết kế và làm báo cáo cho sự kiện. Thông qua mô hình kết hợp giữa học trên lớp và hoạt động thực địa, sinh viên có cơ hội tham gia vào những dự án thật và đi thực tập để tích lũy kinh nghiệm thực tế về quản lý, tổ chức sự kiện.

Được thiết kế với trọng tâm định hướng nghề nghiệp, chương trình học mang đến cho sinh viên cơ hội được kết nối độc quyền, trao đổi với các diễn giả trong ngành, tiếp cận những thông tin, góc nhìn cụ thể để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiệnCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện Năm 1
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện Năm 1

– Kinh doanh sự kiện

– Quản lý trải nghiệm khách hàng

– Kế toán quản trị

– Quản trị nguồn nhân lực

– Marketing trải nghiệm

– Thiết kế và tổ chức sự kiện

– Bộ công cụ và kỹ năng chuyên nghiệp

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện Năm 2
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện Năm 2

– Hành vi người tiêu dùng

– Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh

– Chiến lược và kế hoạch Marketing số

– Khảo sát không gian tổ chức sự kiện

– Mạng xã hội và lập kế hoạch nội dung

– Quản trị sự kiện chuyên nghiệp

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện Năm 3
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện Năm 3

– Chiến lược xây dựng trải nghiệm khách hàng

– Kế hoạch và chiến lược sự kiện

– Các vấn đề đương đại trong quản lý sự kiện

– Thay đổi và chuyển biến

– Phương pháp đo lường thành công

– Dự án trao đổi kiến thức quản trị sự kiện

– Kinh doanh sự kiện

– Quản lý trải nghiệm khách hàng

– Kế toán quản trị

– Quản trị nguồn nhân lực

– Marketing trải nghiệm

– Thiết kế và tổ chức sự kiện

– Bộ công cụ và kỹ năng chuyên nghiệp

– Hành vi người tiêu dùng

– Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh

– Chiến lược và kế hoạch Marketing số

– Khảo sát không gian tổ chức sự kiện

– Mạng xã hội và lập kế hoạch nội dung

– Quản trị sự kiện chuyên nghiệp

– Chiến lược xây dựng trải nghiệm khách hàng

– Kế hoạch và chiến lược sự kiện

– Các vấn đề đương đại trong quản lý sự kiện

– Thay đổi và chuyển biến

– Phương pháp đo lường thành công

– Dự án trao đổi kiến thức quản trị sự kiện

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiệnNĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng:

Kiến thức & Sự hiểu biết

Thể hiện sự đánh giá có hệ thống, kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và quản lý chiến lược các quy trình, bao gồm nhận thức và hiểu biết quan trọng về các lĩnh vực thích hợp như hành chính, thiết kế, vận hành, tiếp thị và rủi ro, cũng như cách áp dụng chúng vào các giai đoạn của sự kiện. Ví dụ như triển khai, lập kế hoạch, tổ chức sự kiện và kết thúc, và kế thừa ít nhất một số trong số đó.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

Học tập 

Học tập dựa trên phương thức truy vấn, phân tích, đánh giá phê bình và tư duy sáng tạo để xác nhận và đánh giá vị trí của người tham gia sự kiện/khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu và kì vọng của họ. Nhận thức được giới hạn kiến thức liên quan đến việc nghiên cứu về sự kiện, kinh doanh hoặc văn hóa tương ứng trong quản lý sự kiện chiến lược.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

Truy vấn 

Chứng minh và áp dụng các phương pháp tiếp cận phù hợp và có đạo đức để nghiên cứu và tra soát trong lĩnh vực quản lý sự kiện và áp dụng các kỹ năng và kiến thức liên quan. Thực hiện một dự án với khía cạnh liên quan đến sự kiện, kinh doanh hoặc văn hóa.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

Phân tích

Phân tích và đánh giá một cách nghiêm túc các khái niệm và xác định các đặc điểm của sự kiện như một lĩnh vực nghiên cứu học thuật và ứng dụng để đưa ra các đánh giá.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

Giải quyết vấn đề

Trình bày các phương pháp tiếp cận để giải quyết các vấn đề phức tạp và liên quan đến các sự kiện, đánh giá các quan điểm phù hợp và khác nhau cũng như thể hiện kiến thức và sự hiểu biết về những điều đúng đắn và có đạo đức.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

Giao tiếp 

Truyền đạt thông tin phức tạp, ý tưởng, vấn đề và giải pháp thông qua nhiều kênh khác nhau và thể hiện sự tin tưởng vào khả năng giao tiếp và trình bày của người khác cũng như khả năng kết nối và tương tác của bản thân.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA : 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

Áp dụng

Áp dụng khả năng phán đoán hợp lý trong việc nghiên cứu và phân tích, giải quyết vấn đề và kiến thức về sự kiện để hiểu được nguồn gốc, sức ảnh hưởng và các giả thuyết nằm trong chính sách, cơ chế lập kế hoạch và vận hành trong bối cảnh sự kiện.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA : 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

Suy ngẫm 

Thể hiện năng lực cao trong việc phát triển cá nhân, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm, suy ngẫm và các kỹ năng có thể chuyển đổi để nâng cao khả năng tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp và sự hiểu biết về vai trò của bản thân trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thông qua phát triển nhận thức cá nhân, tự đánh giá và tự phê bình.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA : 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiệnCơ hội nghề nghiệp

Bạn đã bao giờ hình dung bản thân đang tổ chức một buổi hòa nhạc hoành tráng hay một sự kiện thể thao lớn chưa? Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng kênh truyền thông số để quảng bá một sự kiện lễ hội hay truyền thông cho sáng kiến gây quỹ của một tổ chức phi chính phủ?

Quản lý tổ chức sự kiện là một lĩnh vực chứa đựng vô vàn những cơ hội nghề nghiệp phù hợp với những năng lực khác nhau. Với bộ kỹ năng và kiến thức mà trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cung cấp, các cử nhân ngành Quản lý Tổ chức Sự kiện sẽ có rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp với tính linh hoạt và mức độ làm việc độc lập cao. Sinh viên cũng có thể tìm hiểu và tiếp xúc với nhà tuyển dụng thông qua sự hỗ trợ của BUV.

Các đơn vị tuyển dụng tiêu biểu bao gồm công ty tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng, bảo tàng, trung tâm triển lãm, bộ phận quan hệ công chúng và marketing tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiệnYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn:

  • Từ 17 tuổi trở lên
  • Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

– Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)

– Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao

– Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%

– Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh:

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

  • Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

– IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc

– TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

  • Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

– Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc

– Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc

– Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiệnChia sẻ của sinh viên
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện
Hoàng Nguyễn Huyền Chi
Sinh viên khóa Quản lý Tổ chức Sự kiện 1810

Với niềm đam mê với hoạt động tổ chức sự kiện, mình đã quyết định theo học ngành Quản lý Tổ chức Sự kiện của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Kết thúc 12 năm học trường công lập, mình muốn bước ra khỏi vùng an toàn, và BUV là nơi tạo cho mình cơ hội phát huy những năng lực chưa được khai phá và giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bên cạnh lợi ích được cấp bằng đại học Anh Quốc ngay tại Việt Nam, BUV còn có cơ sở vật chất trên cả tuyệt vời. Đội ngũ giảng viên ở đây 100% là người nước ngoài với trình độ cao, nhiệt huyết và tâm lý, và các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra còn phải kể đến chương trình thực tập tại các công ty, tập đoàn lớn như Deloitte, VPBank, KPMG, JW Marriott,… ngay từ năm nhất. Đối với mình, BUV có thể không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng là lựa chọn phù hợp nhất, và mình tin rằng đây cũng sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất cho những bạn trẻ có niềm đam mê với tổ chức sự kiện và ngành truyền thông ở Việt Nam.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện
Lê Ngọc Diệp
Sinh viên khóa Quản lý Tổ chức Sự kiện 1810

Từ khi học cấp ba, mình đã thấy bản thân thích hợp với môi trường làm việc năng động hơn là công việc bàn giấy, vì thế mình đã chọn chuyên ngành Quản lý Tổ chức Sự kiện. Bất kỳ chuyên ngành hay ngành nghề nào đều đòi hỏi nền tảng lý thuyết căn bản và thời gian nghiên cứu sách vở, nhưng bên cạnh đó, các cơ hội thực hành tổ chức sự kiện thực tế ở BUV cũng rất hữu ích và thú vị. Theo học ở BUV giúp mình có văn bằng Anh Quốc chất lượng cao, ngoài ra còn được tiếp cận mạng lưới đối tác đa dạng của trường, mình tin rằng tất cả sinh viên của trường đều có nền tảng vững chắc và lợi thế trong cơ hội học tập cũng như sự nghiệp.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiệnTỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện là 100%.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Đối với chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, học phí bao gồm:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire  VND 76,210,000 VND 13,340,000 VND 89,550,000
Chương trình Cử nhân VND 625,254,000 VND 156,342,000 VND 781,596,000

 

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản lý Tổ chức Sự kiện

*Các phí khác bao gồm Phí Học liệu và Phí Công tác sinh viên.

Tuition Fee & Fee Policy Tuition Fee & Fee Policy

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mục tiêu mang lại cho sinh viên  cơ hội học tập các chương trình đại học sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2022, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 46 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin điều kiện đăng học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen