Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán Tổng quan chương trình
  • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Kế toán (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire)
  • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
  • Kỳ nhập học: Tháng 1 và Tháng 9

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán

Chương trình đào tạo theo chuẩn Anh Quốc

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán

Phương pháp tiếp cận thực tế, trong đó sinh viên được tham gia dự án giải quyết bài toán thực tiễn của doanh nghiệp

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán

Bao gồm hai nội dung: tài chính và quản lý trong nghiệp vụ kế toán

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán

Được cấp Chứng chỉ Quốc tế về Kế toán, Tài chính và Kinh doanh (CFAB) khi tốt nghiệp

Chương trình Tài chính Kế toán được cấp bằng trực tiếp bởi Đại học Staffordshire (Anh Quốc), được thiết kế nhằm kiến tạo một thế hệ sinh viên hiện đại, có trình độ và khả năng thích ứng cao môi trường làm việc. Sau khi ra trường, sinh viên sẽ có khả năng đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau trong lĩnh vực tài chính.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán được kiểm định và chứng nhận chất lượng đào tạo bởi top 3 cơ quan kiểm định uy tính nhất thế giới, liên tục xếp thứ hạng cao về mức độ hài lòng của sinh viên (theo kết quả Khảo sát Sinh viên tại Vương quốc Anh, The Guardian Leage Table 2018). Chương trình được giảng dạy tại BUV, bao gồm hai nội dung: tài chính và quản lý trong nghiệp vụ kế toán.

Chương trình tạo cơ hội cho sinh viên đi sâu vào các vấn đề kế toán, tài chính và kinh doanh đương đại, thông qua các hoạt động thực hiện dự án giải quyết bài toán thực tiễn của doanh nghiệp dưới sự giám sát và hỗ trợ của giảng viên, cũng như áp dụng những nguyên tắc, mô hình, lý thuyết và công nghệ số vào tình huống thực tế. Bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn, chương trình cũng giúp sinh viên phát triển những kỹ năng nghề nghiệp mà nhà tuyển dụng tìm kiếm như: làm việc nhóm hiệu quả, giao tiếp tốt, thuyết trình tự tin và thành thạo kỹ năng công nghệ.

Chương trình học cho phép sinh viên phát triển năng lực theo nhịp độ phù hợp với nhu cầu của bản thân hoặc tiếp tục học lên cao, cũng như phát triển kỹ năng cần thiết cho công việc và cá nhân. Mục tiêu trọng tâm của chương trình là hỗ trợ sinh viên tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng thông qua các cơ hội thực tập trong 3 năm học đại học.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toánCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán Năm 1
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán Năm 1

– Nhập môn Kế toán Tài chính

– Kinh tế học dành cho cấp quản lý

– Kế toán quản trị

– Bộ công cụ chuyên môn

– Đạo đức và Quản trị

– Luật dành cho cấp quản lý

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán Năm 2
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán Năm 2

– Báo cáo tài chính

– Khởi sự kinh doanh và Đổi mới sáng tạo

– Kế toán quản trị nâng cao

– Bộ công cụ chuyên môn nâng cao

– Tin học kế toán

– Dự án giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán Năm 3
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán Năm 3

– Chiến lược tài chính và Đưa ra quyết định

– Thuế cá nhân và Thuế doanh nghiệp

– Kiểm toán và Quản trị rủi ro gian lận

– Kế toán quản trị chiến lược

– Đầu tư và Ngân hàng

– Nhập môn Kế toán Tài chính

– Kinh tế học dành cho cấp quản lý

– Kế toán quản trị

– Bộ công cụ chuyên môn

– Đạo đức và Quản trị

– Luật dành cho cấp quản lý

– Báo cáo tài chính

– Khởi sự kinh doanh và Đổi mới sáng tạo

– Kế toán quản trị nâng cao

– Bộ công cụ chuyên môn nâng cao

– Tin học kế toán

– Dự án giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp

– Chiến lược tài chính và Đưa ra quyết định

– Thuế cá nhân và Thuế doanh nghiệp

– Kiểm toán và Quản trị rủi ro gian lận

– Kế toán quản trị chiến lược

– Đầu tư và Ngân hàng

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toánNĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng:

Kiến thức & Sự hiểu biết

Nắm bắt một cách có hệ thống các kiến thức và kỹ thuật nâng cao trong các khía cạnh chính của lĩnh vực Kế toán và Tài chính, bao gồm việc đạt được kiến thức một cách mạch lạc và chi tiết, một trong số đó được cung cấp bởi những người đi đầu trong các ngành khác nhau của Kế toán và / hoặc Tài chính.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Học tập

Nhận thức được các giới hạn và hạn chế của kiến thức. Học tập dựa trên phương pháp truy vấn, phân tích và đánh giá về ngôn ngữ kỹ thuật và thực hành nghiệp vụ kế toán hiện hành (Ví dụ: ghi nhận, đo lường và công bố thông tin trong báo cáo tài chính; kế toán quản lý; kiểm toán; thuế) trong một lĩnh vực kinh tế xã hội cụ thể.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Truy vấn

Triển khai các kỹ thuật phân tích và truy vấn đã được thiết lập chính xác, đồng thời khởi xướng và thực hiện các dự án trong lĩnh vực Kế toán hoặc Tài chính. Đánh giá việc sử dụng Kiến thức Thông tin, bao gồm cả việc sử dụng thông tin có đạo đức trong Kế toán và Tài chính.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Phân tích

Mô tả và bình luận về các khái niệm mâu thuẫn, mâu thuẫn trong khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định hiện hành và đánh giá một cách nghiêm túc các lập luận, giả định, khái niệm trừu tượng và dữ liệu (có thể không đầy đủ) để đưa ra đánh giá.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Giải quyết vấn đề

Xây dựng chuỗi các câu hỏi tương ứng để đưa ra một giải pháp – hoặc một chuỗi các giải pháp – cho một vấn đề và đưa ra quyết định trong các bối cảnh phức tạp và không thể đoán trước, bao gồm việc đo lường rủi ro kinh doanh, giá trị của tổ chức và lợi tức đầu tư.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Giao tiếp

Truyền đạt và phân tích các thông tin, ý tưởng, các vấn đề phức tạp và giải pháp cho cả nhóm đối tượng chuyên và không chuyên.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Áp dụng

Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật đã học để xem xét, củng cố cũng như áp dụng kiến thức và sự hiểu biết để đưa ra và duy trì các lập luận, trong đó bao gồm việc sử dụng một số ý tưởng và kỹ thuật đi đầu trong ngành kế toán.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Suy ngẫm

Thể hiện năng lực cao trong việc phát triển cá nhân, cơ hội tuyển dụng và hiểu biết về vai trò của mình trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thông qua các kỹ năng phát triển dựa trên nhận thức cá nhân, tự đánh giá và tự phê bình.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toánCơ hội nghề nghiệp

Bên cạnh việc được cấp bằng có giá trị quốc tế từ Đại học Staffordshire, sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ được miễn trừ học và thi một số môn thuộc các chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp. Điều này cho phép sinh viên có thể lấy chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp sớm hơn những người không theo học chương trình cử nhân kế toán.

Trong đó, sinh viên có cơ hội được cấp chứng chỉ và trở thành thành viên của những tổ chức Anh Quốc uy tín trên thế giới như ICAEW CFAB (Chứng chỉ Tài chính, Kế toán và Kinh doanh từ Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc Anh và xứ Wales), ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc), CIMA (Viện Kế toán Quản trị Công chứng Anh Quốc) và CIPFA (Viện Tài chính Kế toán  công Công chứng).

Với tấm bằng tốt nghiệp cùng những chứng chỉ danh giá này, cũng như kiến thức thực tiễn, cập nhật và bộ kỹ năng cần thiết cho công việc, sinh viên BUV tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Kế toán sẽ có đủ hành trang trước khi gia nhập thế giới việc làm đang ngày càng cạnh tranh. Cơ hội việc làm cũng rất phong phú với đa dạng các vị trí quản lý và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm và khu vực công.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toánYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn:

  • Từ 17 tuổi trở lên
  • Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

– Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)

– Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao

– Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%

– Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh:

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

  • Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

– IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc

– TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

  • Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

– Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc

– Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc

– Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toánChia sẻ của sinh viên
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán
Nguyễn Bình Mai Sương
Sinh viên khóa Tài chính Kế toán 2010

Chương trình Tài chính Kế toán chính là chương trình học mà mình tìm kiếm, bởi mình sở hữu một số tố chất phù hợp cho lĩnh vực này. Minh tự nhận thấy bản thân là một người có khả năng sắp xếp, tổ chức một cách tỉ mỉ (đôi khi có phần thiên về chủ nghĩa hoàn hảo). Một động lực khác khiến mình quyết định chọn chuyên ngành này là niềm yêu thích đối với việc phân tích và tìm hiểu nguyên nhân đằng sau các xu hướng tài chính. Mình đặt mục tiêu theo học tại một trường đại học quốc tế bởi từ khi còn học phổ thông, và luôn coi BUV như một trong những lựa chọn hàng đầu. Hai lý do chính khiến mình lựa chọn chương trình này là cơ hội thực tập ngay từ năm nhất (mình rất may mắn khi có được công việc thực tập ngay từ kỳ 1 trong năm học đầu tiên) và cơ hội lấy bằng Anh Quốc ngay tại Việt Nam.

 

Những cơ hội thực tập mang đến cho mình trải nghiệm thực tế để làm quen với ngành và định hướng lộ trình sự nghiệp cho tương lai. Mình cũng cảm thấy rất biết ơn vì BUV thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và lớp học bổ trợ để sinh viên có thể tiếp thu những kỹ năng cần thiết như Microsoft Office hay Digital Marketing, nhờ đó có được lợi thế cạnh tranh khi đi xin việc.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toánTỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán là 96.91%.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Đối với chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, học phí bao gồm:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire  VND 76,210,000 VND 13.340.000 VND 89.550.000
Chương trình Cử nhân VND 625,254,000 VND 156.342.000 VND 781.596.000

 

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán

*Các phí khác bao gồm Phí Học liệu và Phí Công tác sinh viên.

Tuition Fee & Fee Policy Tuition Fee & Fee Policy

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mục tiêu mang lại cho sinh viên  cơ hội học tập các chương trình đại học sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2022, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 46 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin điều kiện đăng học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen