Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng Tổng quan chương trình

– Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (được cấp bằng bởi Đại học London)

– Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)

– Kỳ nhập học: Tháng 9

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng

Chương trình được cấp bằng bởi một trong những trường đại học danh giá nhất Anh Quốc – Đại học London

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng

Sinh viên được hưởng các lợi ích về chất lượng đào tạo chuyên môn của LSE và hỗ trợ học thuật từ Đại học London

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng

Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các chứng chỉ ngành Tài chính và Ngân hàng được công nhận trên toàn cầu

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng

Tùy chọn hoàn tất chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP) kéo dài 1 năm tại BUV

Chương trình Cử nhân Tài chính Ngân hàng tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam được cấp bằng trực tiếp bởi Đại học London – một trong những trường đại học lớn và lâu đời nhất tại Anh Quốc. Chương trình được xây dựng bởi đội ngũ giảng viên của Học viên Kinh tế Chính trị London (LSE)*, một tổ chức giáo dục quốc tể nổi tiếng về chất lượng đào tạo tốt và sự đổi mới trong các lĩnh vực khoa học xã hội. Mục tiêu của chương trình là trang bị kiến thức chuyên sâu về phương thức vận hành của các tổ chức và trung gian tài chính, cấu trúc và chức năng hoạt động của thị trường tài chính.

Chương trình được thiết kế giúp sinh viên phát triển năng lực trong lĩnh vực kế toán, tư vấn, ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại, giao dịch, kinh doanh và quản lý rủi ro. Bên cạnh văn bằng và chứng chỉ Anh Quốc được cấp bởi Đại học London, sinh viên có thể theo học những bằng cấp được công nhận bởi các tổ chức chuyên môn như: Học Viện Tài chính Quốc tế (Ifs School of Finance), một lựa chọn với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ được hầu hết các tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu tại Anh lựa chọn, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Viện Kế toán Chính quy Singapore (ICPAS),…

*LSE là một trường đại học trong hệ thống các trường Đại học London, với nhiệm vụ và chức năng chỉ đạo thực hiện các chương trình đào tạo quốc tế của Đại học London, chuyên ngành về Kinh tế, Quản lý, Tài chính, và Khoa học Xã hội (EMFSS). Điều này đồng nghĩa với việc đội ngũ quản lý và giảng viên của LSE sẽ xây dựng chương trình học, tài liệu hướng dẫn môn học, phát triển tài liệu học trực tuyến, chuẩn bị kỳ thi và chấm thi, cũng như tư vấn nghiệp vụ cho các cơ sở giảng dạy đối tác.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàngCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng Năm 1
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng Năm 1

– Nhập môn Kinh tế học

– Toán 1 & Thống kê 1

– Các nguyên tắc Tài chính Ngân hàng

– Các nguyên tắc Kế toán

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng Năm 2 - Năm 3
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng Năm 2 - Năm 3

– Định giá tài sản và thị trường tài chính   

– Liên kết tài chính  

– Kinh tế vi mô  

– Các nguyên tắc tài chính doanh nghiệp  

– Quản trị đầu tư  

– Xác định giá trị và phân tích chứng khoán * 

– Phương pháp thống kê cho nghiên cứu thị trường * 

– Báo cáo tài chính * 

* Sinh viên có thể lựa chọn từ danh sách các học phần do Đại học London cung cấp và được giảng dạy tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Danh sách trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. 

– Nhập môn Kinh tế học

– Toán 1 & Thống kê 1

– Các nguyên tắc Tài chính Ngân hàng

– Các nguyên tắc Kế toán

– Định giá tài sản và thị trường tài chính   

– Liên kết tài chính  

– Kinh tế vi mô  

– Các nguyên tắc tài chính doanh nghiệp  

– Quản trị đầu tư  

– Xác định giá trị và phân tích chứng khoán * 

– Phương pháp thống kê cho nghiên cứu thị trường * 

– Báo cáo tài chính * 

* Sinh viên có thể lựa chọn từ danh sách các học phần do Đại học London cung cấp và được giảng dạy tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Danh sách trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. 

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàngNĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng:

Kiến thức và sự hiểu biết:

Tùy thuộc vào các khóa học khác nhau, sinh viên có thể:

 • truyền đạt kiến thức và hiểu biết về một số bối cảnh chính mà ngân hàng hoạt động, dựa trên việc đánh giá các khuôn khổ lý thuyết, các khái niệm có liên quan và bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của nó;
 • truyền đạt kiến thức và hiểu biết, cũng như khả năng thích hợp để sử dụng và đánh giá các ngôn ngữ và kỹ thuật thay thế hiện tại của ngân hàng và tài chính, cùng với khả năng thích hợp để áp dụng chúng;
 • thao tác dữ liệu tài chính và dữ liệu số khác, hiểu và có khả năng áp dụng các khái niệm toán học và thống kê;
 • truyền đạt và áp dụng kiến thức và hiểu biết về các nguyên tắc quản lý hệ thống thông tin kinh doanh ở mức độ thích hợp;
 • phân tích các hoạt động kinh doanh và thực hiện các phân tích và dự báo tài chính trong bối cảnh lập kế hoạch, ra quyết định và kiểm soát ở mức độ thích hợp, và nhận thức được những hạn chế của các kỹ thuật này.
 • hiểu định giá của các tài sản tài chính và lý do, cách thức mà các công ty phát hành các loại tài sản khác nhau;
 • thể hiện khả năng thích hợp để truyền đạt kiến thức và hiểu biết về quản lý tài chính, rủi ro và hoạt động của thị trường tài chính, dựa trên đánh giá quan trọng của các lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm.

Trí tuệ và nhận thức

Sinh viên sẽ có thể:

 • xác định vị trí, trích xuất, phân tích và đưa ra kết luận hợp lý từ nhiều nguồn (bao gồm cả các nguồn điện tử) tài liệu thích hợp và dữ liệu liên quan, đồng thời ghi nhận và tham khảo các nguồn một cách thích hợp;
 • phân tích thấu đáo các tranh luận;
 • đồng hóa và đánh giá một cách sáng suốt các quan điểm thay thế.

Kỹ năng có thể chuyển đổi:

Sinh viên sẽ có thể:

 • giao tiếp hiệu quả trong một ngữ cảnh bằng văn bản;
 • sử dụng công nghệ thông tin (bảng tính, xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu trực tuyến) một cách hợp lý;
 • sắp xếp thông tin, đồng hóa và đánh giá các tranh luận đối lập;
 • quản lý việc học, bao gồm cả việc làm việc hiệu quả trong thời hạn đặt ra;
 • có tư duy cởi mở và có khả năng xử lý các ý tưởng, và xem xét kỹ lưỡng thông tin theo những hướng khác nhau thông qua phản biện, đánh giá và phân tích.

Các chứng chỉ có thể cấp khi sinh viên dừng chương trình

Trường hợp dừng chương trình và được cấp Chứng nhận đào tạo bậc Đại học, sinh viên cần phải:

 • nắm được thông tin tổng quan về ngành học
 • hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ; và
 • có thể truyền đạt các ý tưởng và nghiên cứu một cách đáng tin cậy và có hệ thống.

Trường hợp dừng chương trình và được cấp Chứng chỉ đào tạo bậc Đại học, sinh viên cần phải:

 • phát triển sự hiểu biết và tư duy khi học tập và làm việc trong suốt khóa học;
 • phát triển dựa trên kiến thức hiện có để tiếp cận các khái niệm và nguyên tắc từ một bối cảnh lớn hơn;
 • sẵn sàng để học tập và nhận bằng cấp cao hơn
Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàngCơ hội nghề nghiệp

Chương trình Cử nhân Tài chính Ngân hàng trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc cần thiết – đây chính là hành trang giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tốt trong lĩnh vực tài chính, một trong những ngành trả lương cao nhất trong thị trường lao động. Với xu hướng toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại Việt Nam, việc có trong tay bằng cấp và chứng nhận quốc tế chính là chìa khóa giúp mỗi cá nhân trở nên nổi bật và vượt trội trong bối cảnh thị trường lao động nhiều cạnh tranh. 

Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng có nhiều cơ hội nghề nghiệp, bắt đầu từ các vị trí như giao dịch viên, cán bộ tín dụng, kế toán, kiểm toán, cán bộ thanh toán, môi giới, thẩm định viên hoặc cán bộ quản lý rủi ro. Trong tương lai, Cử nhân Tài chính Ngân hàng có thể làm việc tại các vị trí tư vấn tài chính, quản lý danh mục đầu tư, hay giám đốc tài chính. 

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàngYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn:

 • Từ 17 tuổi trở lên tính đến trước ngày 30/11 vào năm đăng ký
 • Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế

– Hoàn thành chương trình A level hoặc Tú tài Quốc tế với điểm số cao

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông: tương đương với UK GCSE/IGCSE điểm từ A – C / 9 – 4, với điều kiện đạt điểm số từ 5 – 10 đối với các môn học trong năm cuối cấp (ngoại trừ môn tiếng Anh)

+ Môn Toán đạt trình độ UK GCSE/IGCSE (điểm C) hoặc tương đương

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh:

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Có chứng chỉ tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

– (IELTS) Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế: Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5 (IELTS Học thuật hoặc Tổng quát, hoặc bài thi IELTS trực tuyến)

– Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Pearson Test of English, Học thuật: Đạt điểm trung trình 54, trong đó kỹ năng Đọc và Viết đại 54 điểm

– (TOEFL) iBT Kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (bao gồm Phiên bản thi TOEFL iBT tại nhà): Đạt điểm tổng 87, trong đó kỹ năng Đọc và Viết đạt 21+, kỹ năng Nói và Nghe đạt 19+

 • Văn bằng, chứng chỉ đạt được trong 3 năm trở lại đây: Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (hạng C)
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàngChia sẻ của sinh viên
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng
Vũ Hà Thùy Linh
Sinh viên khóa Tài chính và Ngân hàng 1710

Mình lựa chọn BUV như điểm dừng chân cho những năm đại học của mình bởi mình tin tưởng vào chương trình giảng dạy danh tiếng thế giới BUV mang lại. Chương trình học mang đến những kiến thức chuyên sâu những hoàn cảnh áp dụng trong thực tế của lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, giúp sinh viên chúng mình tận dụng những kỹ năng tư duy phản biện, tư duy logic đã được học vào môi trường làm việc sau này. BUV cũng cung cấp trang thiết bị học tập hiện đại trải nghiệm giáo dục Anh Quốc với đội ngũ giảng viên 100% quốc tế.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng
Kim Diệu Ngọc Minh
Sinh viên khóa Tài chính và Ngân hàng 1810

Mình luôn muốn được học tập trong một môi trường quốc tế nhưng điều kiện gia đình không cho phép việc du học nước ngoài. Học bổng của BUV mà mình nhận được đã tạo cho mình cơ hội được hiện thực hóa ước mơ theo học đại học tại một môi trường đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam với mức học phí hợp lý hơn nhiều so với du học. Bên cạnh đó, khi được biết chương trình Tài chính và Ngân hàng tại BUV được phát triển bởi LSE, một trong những trường đại học về Kinh tế hàng đầu Anh Quốc, mình càng cảm thấy an tâm và tự tin hơn vào quyết định của bản thân.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàngTỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng là 69.23%.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Đối với chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, học phí bao gồm:

  HỌC PHÍ 

VNĐ 

CHI PHÍ KHÁC* 

VNĐ 

TỔNG PHÍ 

VNĐ 

Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế –  Đại học London  165.362.000  24.384.000  189.746.000 
Chương trình cử nhân  855.161.000  164.028.000  1.019.189.000 

 

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính và Ngân hàng

*Các chi phí khác bao gồm Phí Học liệu, Phí Công tác sinh viên, và Phí từ Đại học London.

Tuition Fee & Fee Policy Tuition Fee & Fee Policy

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2022, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức khởi động quỹ học bổng trị giá 46 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen