Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Tổng quan chương trình
 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) chuyên ngành Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế Đồ họa/ Phác họa/ Nhiếp ảnh (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Kỳ nhập học: Tháng 1 và Tháng 9

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Chất lượng tiêu chuẩn Anh Quốc

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Phương pháp tiếp cận bao quát, thực tế và cởi mở

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại phục vụ chuyên môn

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Hồ sơ sản phẩm cá nhân (Personal Portfolio) sau khi tốt nghiệp

Điểm đặc biệt của Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại (CCP) là tạo sự linh hoạt trong sáng tạo và các lựa chọn dành cho sinh viên. Chương trình được giảng dạy theo phương pháp tiếp cận bao quát và cởi mởi, tạo điều kiện và khuyến khích sinh viên trải nghiệm các phương pháp tiếp cận trực quan và sáng tạo khác nhau.

Từ năm đầu tiên trong chương trình cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), sinh viên sẽ tiếp cận nhiều loại dự án khác nhau. Hầu hết các dự án đều mang tính thực tế để sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm trong việc xây dựng tác phẩm nghệ thuật và hình ảnh trực quan. Sự đa dạng của các dự án trong năm nhất cũng giúp sinh viên hiểu về những lĩnh vực khác nhau như thiết kế đồ họa, phác họa và nhiếp ảnh, từ đó có thể đưa ra lựa chọn về lĩnh vực sinh viên mong muốn theo đuổi sau khi tốt nghiệp. Chương trình cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại cũng cung cấp những kỹ năng chuyên sâu về kỹ thuật số và phần mềm Adobe mới nhất, cũng như tổ chức các hội thảo với khách mời là nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, người có kinh nghiệm làm việc thực tế và các chuyên gia trong ngành.

Vào năm cuối, sinh viên sẽ tập trung học các kỹ năng của một chuyên ngành cụ thể (thiết kế đồ họa, phác họa hoặc nhiếp ảnh) và thực hiện những dự án cho phép các em xây dựng một danh mục các sản phẩm cá nhân có tính chuyên nghiệp và chuyên môn cao. Hoạt động này được hỗ trợ bởi các nghiên cứu chuyên ngành và những bản yêu cầu sáng tạo thực tế (brief), tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc và kết nối với thị trường cũng như các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đạiCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 1
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 1

– Kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực sáng tạo

– Nghiên cứu nghệ thuật trực quan

– Thực hành nghệ thuật đương đại

– Người thực hành nghệ thuật trong bối cảnh lịch sử và đương đại

– Các vấn đề chuyên môn của người thực hành nghệ thuật đương đại

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 2
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 2

– Các yếu tố ảnh hưởng tới sáng tạo

– Truyền thông trực quan

– Khám phá thực hành nghệ thuật đương đại

– Dự án tốt nghiệp

– Phát triển chuyên môn cho người thực hành nghệ thuật

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 3
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 3
 • Thiết kế đồ họa

– Thực hành thiết kế đồ họa đương đại

– Doanh nghiệp sáng tạo trong ngành thiết kế đồ họa

– Nghiên cứu tìm hiểu về ngành

– Dự án tốt nghiệp

– Thực hành chuyên môn trong thiết kế đồ họa

 • Phác họa

– Thực hành vẽ minh họa đương đại

– Doanh nghiệp sáng tạo trong ngành vẽ minh họa

– Dự án tốt nghiệp

– Thực hành chuyên môn trong vẽ minh họa

– Nghiên cứu tìm hiểu về ngành

 • Nhiếp ảnh

– Thực hành nhiếp ảnh đương đại

– Doanh nghiệp sáng tạo trong ngành nhiếp ảnh

– Dự án tốt nghiệp

– Thực hành chuyên môn trong nhiếp ảnh

– Nghiên cứu tìm hiểu về ngành

– Kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực sáng tạo

– Nghiên cứu nghệ thuật trực quan

– Thực hành nghệ thuật đương đại

– Người thực hành nghệ thuật trong bối cảnh lịch sử và đương đại

– Các vấn đề chuyên môn của người thực hành nghệ thuật đương đại

– Các yếu tố ảnh hưởng tới sáng tạo

– Truyền thông trực quan

– Khám phá thực hành nghệ thuật đương đại

– Dự án tốt nghiệp

– Phát triển chuyên môn cho người thực hành nghệ thuật

 • Thiết kế đồ họa

– Thực hành thiết kế đồ họa đương đại

– Doanh nghiệp sáng tạo trong ngành thiết kế đồ họa

– Nghiên cứu tìm hiểu về ngành

– Dự án tốt nghiệp

– Thực hành chuyên môn trong thiết kế đồ họa

 • Phác họa

– Thực hành vẽ minh họa đương đại

– Doanh nghiệp sáng tạo trong ngành vẽ minh họa

– Dự án tốt nghiệp

– Thực hành chuyên môn trong vẽ minh họa

– Nghiên cứu tìm hiểu về ngành

 • Nhiếp ảnh

– Thực hành nhiếp ảnh đương đại

– Doanh nghiệp sáng tạo trong ngành nhiếp ảnh

– Dự án tốt nghiệp

– Thực hành chuyên môn trong nhiếp ảnh

– Nghiên cứu tìm hiểu về ngành

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đạiNĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng:

Kiến thức & Sự hiểu biết

Thể hiện kiến thức mạch lạc và sự hiểu biết về các khía cạnh chính của việc thực hành sáng tạo, bao gồm việc tiếp thu kiến thức mạch lạc và chi tiết về các ứng dụng đương đại cụ thể trong bối cảnh chuyên nghiệp, văn hóa, lý thuyết và lịch sử của nó. 

Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.4, 5.4, 6.3, 6.5, 6.8, 6.9

Truy vấn

Lựa chọn và áp dụng chính xác một loạt các quy trình nghiên cứu và tra soát để xác định và giải quyết – về mặt lý thuyết và thực tế – các phương thức làm việc phát triển và hỗ trợ việc sản xuất các dự án học thuật, chuyên nghiệp và tự khởi xướng nhằm theo đuổi sự phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.6, 5.5, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8

Phân tích

Áp dụng một loạt các kỹ thuật đánh giá để thực hiện phân tích quan trọng về thực tiễn làm việc và sản phẩm liên quan đến các cuộc tranh luận chính, và phát triển vị trí cá nhân trong bối cảnh hiện đại của Ngành Công nghiệp Sáng tạo. Mô tả ảnh hưởng của các tiền lệ lịch sử đối với thực tiễn hiện tại thông qua việc khám phá các ý tưởng và nghiên cứu của người khác.

Căn cứ tiêu chuẩn QAA 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10

Giải quyết vấn đề

Phát triển sự truy vấn thích hợp để xác định và dự đoán các vấn đề, nhằm khám phá các khả năng thay thế và áp dụng các giải pháp thích hợp nhất theo cách chuyên nghiệp và sáng tạo.

Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.3, 2.6, 5.6, 6.4, 6.8

Áp dụng

Áp dụng ở mức độ chuyên nghiệp các phương pháp và kỹ thuật truy vấn, phân tích thích hợp vào quá trình thiết kế, cũng như trong việc phát triển và sản xuất các dự án thực tế hoặc bằng văn bản trong thực hành sáng tạo có cân nhắc các lý thuyết và nguyên tắc cơ bản.

Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.4, 2.7, 5.6, 6.3, 6.7, 6.8

Suy ngẫm

Thể hiện khả năng đánh giá, phân tích và phản biện các cách tiếp cận các vấn đề chuyên môn, thực tiễn và bối cảnh trong hoạt động sáng tạo và có khả năng thực hiện sự tự chủ, chủ động và tự định hướng để chuẩn bị cho phát triển sự nghiệp.

Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đạiCơ hội nghề nghiệp

Bên cạnh cung cấp những kỹ năng chuyên môn, chương trình cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại tại BUV cũng đề cao tính đa ngành và phát triển các kỹ năng chuyển đổi, cho phép sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực khác nhau và thăng tiến trong sự nghiệp. Nét đặc trưng của công việc trong ngành Sáng tạo là luôn có những hoạt động hợp tác và phối hợp giữa các mảng chuyên môn khác nhau, làm phong phú thêm môi trường làm việc, góp phần tạo ra ý tưởng và phong cách làm việc mới.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế Đồ họa Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế Đồ họa

Chương trình chuyên ngành Thiết kế Đồ họa sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc tìm hiểu cách thức áp dụng kiến thức và kỹ năng hiệu quả trong thị trường lao động đầy cạnh tranh. Thông qua chương trình đào tạo và đánh giá trong bối cảnh môi trường hiện tại của ngành, các tác phẩm kỹ thuật số và thủ công của sinh viên có thể được sử dụng trong hoạt động hỗ trợ quảng cáo và làm thương hiệu cho chiến dịch, sản phẩm thiết kế, làm áo sách, thiết kế cho các tạp chí, báo cáo doanh nghiệp hoặc ấn phẩm marketing. Sinh viên còn có cơ hội thiết kế logo, hình ảnh cho website, hoặc tư vấn khách hàng về chiến lược truyền thông trực quan tới một đối tượng cụ thể. Những kỹ năng sáng tạo được phát triển sẽ là bản lề giúp sinh viên đạt được mục tiêu nghề nghiệp, có thể trở thành một chuyên viên thiết kế đồ họa tự do, thành lập công ty riêng, hoặc làm việc cho các công ty lớn.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Phác họa Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Phác họa

Khi lựa chọn chuyên ngành này, sinh viên sẽ có thể kết hợp các kỹ năng trong hội họa, thiết kế và ứng dụng sáng tạo để khai thác những cơ hội tạo ra thu nhập trong ngành phác họa, dù là qua các phương tiện và phương pháp truyền thống hay đương đại. Sinh viên sẽ sáng tạo hình ảnh bằng cách vẽ tay và/hoặc bằng các công cụ kỹ thuật số, mỗi sản phẩm sẽ có đối tường khách hàng và cách tiếp cận thị trường nhất định. Bên cạnh đó còn là cơ hội để sinh viên tìm hiểu các lựa chọn nghề nghiệp khác nhau và qua đó xây dựng lộ trình sự nghiệp cho bản thân: là một chuyên viên phác họa hình ảnh, sinh viên có thể cân nhắc làm thiết kế tự do cho các công ty thời trang, thiết kế hình ảnh minh họa cho các chuyên mục tạp chí hoặc sách trẻ em, làm hình ảnh kỹ thuật cho các tài liệu hướng dẫn hoặc thiết kế hình ảnh trong lĩnh vực y tế.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Nhiếp ảnh Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Nhiếp ảnh

Chương trình cử nhân chuyên ngành Nhiếp ảnh dành cho những sinh viên mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nhiếp ảnh đầy cạnh tranh, các em có thể lựa chọn làm nhiếp ảnh tự do cho một studio hay đảm nhiệm vị trí này trong các doanh nghiệp lớn. Sinh viên cũng có thể lựa chọn chuyên về chụp ảnh với ánh sáng nhân tạo hoặc tự nhiên, phát triển kỹ năng chụp ảnh và có thể tập trung vào một lĩnh vực cụ thể mà mình muốn theo đuổi sau khi tốt nghiệp, chẳng hạn như chụp ảnh cưới, chân dung, phong cảnh, động vật hoang dã, nhiếp ảnh dựa trên khoa học và nhiếp ảnh doanh nghiệp,… Chương trình cũng tạo cơ hội để sinh viên kết nối với những nhà sáng tạo trong các lĩnh vực khác, và sử dụng kỹ năng nhiếp ảnh trong các lĩnh vực như thời trang hay truyền thông trực tuyến, nhằm đa dạng hóa các lựa chọn nghề nghiệp.

Chương trình chuyên ngành Thiết kế Đồ họa sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc tìm hiểu cách thức áp dụng kiến thức và kỹ năng hiệu quả trong thị trường lao động đầy cạnh tranh. Thông qua chương trình đào tạo và đánh giá trong bối cảnh môi trường hiện tại của ngành, các tác phẩm kỹ thuật số và thủ công của sinh viên có thể được sử dụng trong hoạt động hỗ trợ quảng cáo và làm thương hiệu cho chiến dịch, sản phẩm thiết kế, làm áo sách, thiết kế cho các tạp chí, báo cáo doanh nghiệp hoặc ấn phẩm marketing. Sinh viên còn có cơ hội thiết kế logo, hình ảnh cho website, hoặc tư vấn khách hàng về chiến lược truyền thông trực quan tới một đối tượng cụ thể. Những kỹ năng sáng tạo được phát triển sẽ là bản lề giúp sinh viên đạt được mục tiêu nghề nghiệp, có thể trở thành một chuyên viên thiết kế đồ họa tự do, thành lập công ty riêng, hoặc làm việc cho các công ty lớn.

Khi lựa chọn chuyên ngành này, sinh viên sẽ có thể kết hợp các kỹ năng trong hội họa, thiết kế và ứng dụng sáng tạo để khai thác những cơ hội tạo ra thu nhập trong ngành phác họa, dù là qua các phương tiện và phương pháp truyền thống hay đương đại. Sinh viên sẽ sáng tạo hình ảnh bằng cách vẽ tay và/hoặc bằng các công cụ kỹ thuật số, mỗi sản phẩm sẽ có đối tường khách hàng và cách tiếp cận thị trường nhất định. Bên cạnh đó còn là cơ hội để sinh viên tìm hiểu các lựa chọn nghề nghiệp khác nhau và qua đó xây dựng lộ trình sự nghiệp cho bản thân: là một chuyên viên phác họa hình ảnh, sinh viên có thể cân nhắc làm thiết kế tự do cho các công ty thời trang, thiết kế hình ảnh minh họa cho các chuyên mục tạp chí hoặc sách trẻ em, làm hình ảnh kỹ thuật cho các tài liệu hướng dẫn hoặc thiết kế hình ảnh trong lĩnh vực y tế.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Nhiếp ảnh dành cho những sinh viên mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nhiếp ảnh đầy cạnh tranh, các em có thể lựa chọn làm nhiếp ảnh tự do cho một studio hay đảm nhiệm vị trí này trong các doanh nghiệp lớn. Sinh viên cũng có thể lựa chọn chuyên về chụp ảnh với ánh sáng nhân tạo hoặc tự nhiên, phát triển kỹ năng chụp ảnh và có thể tập trung vào một lĩnh vực cụ thể mà mình muốn theo đuổi sau khi tốt nghiệp, chẳng hạn như chụp ảnh cưới, chân dung, phong cảnh, động vật hoang dã, nhiếp ảnh dựa trên khoa học và nhiếp ảnh doanh nghiệp,… Chương trình cũng tạo cơ hội để sinh viên kết nối với những nhà sáng tạo trong các lĩnh vực khác, và sử dụng kỹ năng nhiếp ảnh trong các lĩnh vực như thời trang hay truyền thông trực tuyến, nhằm đa dạng hóa các lựa chọn nghề nghiệp.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đạiYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn:

 • Từ 17 tuổi trở lên
 • Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

– Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)

– Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao

– Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%

– Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh:

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

– IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc

– TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

 • Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

– Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc

– Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc

– Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đạiChia sẻ của sinh viên
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại
Nguyễn Ngọc Quý
Sinh viên khóa Ứng dụng Sáng tạo Đương đại 1810

Điều mình ấn tượng nhất khi theo học tại trường là sự chuyển hóa linh động của kiến thức trong trương trình học. Đầu tiên là về việc các kiến thức dù là lý thuyết cũng bằng một cách nào đó được vận dụng vào làm các dự án cá nhân ngay lập tức. Đây thực sự là điểm rất mạnh khi học ngành sáng tạo vì việc cân bằng giữa lý thuyết và thực hành không hề dễ. Không những thế việc tiếp xúc các kiến thức tổng quan còn rất hữu ích trong mọi lĩnh vực nhỏ hơn của ngành. Như việc được học sớm đa dạng từ vẽ đến in ấn, những kiến thức này hoàn toàn có lợi kể cả đối với sinh viên chuyên ngành Nhiếp ảnh.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đạiTỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại là 100%.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Đối với chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, học phí bao gồm:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire  VND 76,210,000 VND 13,340,000 VND 89,550,000
Chương trình Cử nhân VND 625,254,000 VND 156,342,000 VND 781,596,000

 

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

*Các phí khác bao gồm Phí Học liệu và Phí Công tác sinh viên.

Tuition Fee & Fee Policy Tuition Fee & Fee Policy

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mục tiêu mang lại cho sinh viên  cơ hội học tập các chương trình đại học sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2022, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 46 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin điều kiện đăng học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen