Các tiêu chí đánh giá ứng viên học bổng của Hội đồng xét duyệt là gì ạ?
Các tiêu chí đánh giá ứng viên học bổng của Hội đồng xét duyệt là gì ạ?

Th1 12, 2022

Các tiêu chí đánh giá ứng viên học bổng của Hội đồng xét duyệt là gì ạ? 04:45:37

Hội đồng xét duyệt học bổng (HĐXDHB) sẽ đánh giá năng lực của ứng viên dựa trên những tiêu chí sau đây:

  • Khả năng học thuật
  • Hoạt động tình nguyện/ngoại khóa
  • Định hướng học tập
  • Tiềm năng đóng góp cho nhà trường và cộng đồng
  • Tiềm năng lãnh đạo
  • Nhu cầu hỗ trợ về mặt tài chính

Có thể thấy các yếu tố bao gồm: Học thuật, năng lực và sự cống hiến của ứng viên là những tiêu chí quan trọng nhất được Hội đồng xét duyệt quan tâm khi đánh giá một bộ hồ sơ. Vì vậy, để trở thành ứng viên sáng giá cho các chương trình học bổng tại BUV, em hãy làm giàu vốn kiến thức của mình và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đóng góp cho nhà trường và xã hội.

[contact-form-7 id="1248" title="Application Form" html_class="site-body col-xs-12"]
<strong>Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nhận chứng chỉ QS Stars 5 sao tại Lễ trao giải QS Awards Ceremony</strong> Xem thêm