Chương trình cử nhân kéo dài mấy năm và chi phí từng năm? Điều kiện tuyển sinh là gì?
Chương trình cử nhân kéo dài mấy năm và chi phí từng năm? Điều kiện tuyển sinh là gì?

Th1 12, 2022

Chương trình cử nhân kéo dài mấy năm và chi phí từng năm? Điều kiện tuyển sinh là gì? 05:10:32

Đối với các chương trình do Đại học London và Đại học Staffordshire cấp bằng, chương trình đại học tại BUV tuân thủ đúng khung chương trình chuẩn của Anh và học trong 3 năm.  Với các chương trình do BUV cấp bằng hoặc song bằng (Bằng cấp bởi BUV và Đại học Staffordshire), chương trình học sẽ kéo dài 3-4 năm. Học phí tùy thuộc vào chuyên ngành sinh viên lựa chọn, 821.823.000p đồng/ 3 năm cho các chương trình cử nhân cấp bằng trực tiếp bởi trường Đại học Staffordshire (Anh Quốc), hơn 970.000.000 đồng/ 3 năm với chương trình Cử nhân Tài chính Ngân hàng cấp bằng trực tiếp bởi Đại học London, 613.506.000 đồng/ 3 năm cho các chương trình cử nhân cấp bằng bởi BUV và 671.976.000 đồng/ 3 năm cho chương trình cấp song bằng bởi BUV và Đại học Staffordshire.

[contact-form-7 id="1248" title="Application Form" html_class="site-body col-xs-12"]
<strong>Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nhận chứng chỉ QS Stars 5 sao tại Lễ trao giải QS Awards Ceremony</strong> Xem thêm