Khi ứng tuyển học bổng của BUV, em có thể chọn nhiều chuyên ngành học không?
Khi ứng tuyển học bổng của BUV, em có thể chọn nhiều chuyên ngành học không?

Th1 12, 2022

Khi ứng tuyển học bổng của BUV, em có thể chọn nhiều chuyên ngành học không? 04:37:15

Chào em, ứng viên dự tuyển học bổng có thể đánh dấu lựa chọn 1 hoặc nhiều chuyên ngành trong hồ sơ ứng tuyển học bổng. Tuy nhiên, nhà trường khuyến khích ứng viên nên lựa chọn một chuyên ngành, hoặc ít nhất là có định hướng rõ ràng về ngành nghề mà em lựa chọn trong tương lai. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các câu trả lời trong bộ hồ sơ học bổng, cũng như đóng vai trò quan trọng định hướng bài luận cá nhân của em. 

[contact-form-7 id="1248" title="Application Form" html_class="site-body col-xs-12"]
<strong>Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nhận chứng chỉ QS Stars 5 sao tại Lễ trao giải QS Awards Ceremony</strong> Xem thêm