Em muốn dành học bổng toàn phần thì nên làm gì ạ?
Em muốn dành học bổng toàn phần thì nên làm gì ạ?

Th1 12, 2022

Em muốn dành học bổng toàn phần thì nên làm gì ạ? 04:43:59

Hội đồng xét duyệt học bổng (HĐXDHB) sẽ đánh giá năng lực của ứng viên dựa trên nhưng tiêu chí sau đây:

  • Khả năng học thuật
  • Hoạt động tình nguyện/ngoại khóa
  • Định hướng học tập
  • Tiềm năng đóng góp cho nhà trường và cộng đồng
  • Tiềm năng lãnh đạo
  • Nhu cầu hỗ trợ về mặt tài chính

Điểm số Học thuật, năng lực và sự cống hiến của ứng viên là những tiêu chí quan trọng nhất được Hội đồng xét duyệt học bổng quan tâm khi đánh giá một bộ hồ sơ. Các đầu mục hồ sơ có thể giống nhau, nhưng mỗi ứng viên sẽ sử dụng những cách trình bày khác nhau để thể hiện các tố chất mà mình có.

Với mức học bổng toàn phần, BUV tìm kiếm một ứng viên thực sự nổi trội về năng lực học tập, có những cống hiến được ghi nhận cho cộng đồng và xã hội, có tìềm năng phát triển vượt trội trong tương lai để trở thành một đại sứ sáng giá cho cộng đồng sinh viên BUV.

[contact-form-7 id="1248" title="Application Form" html_class="site-body col-xs-12"]
<strong>Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nhận chứng chỉ QS Stars 5 sao tại Lễ trao giải QS Awards Ceremony</strong> Xem thêm