Nếu em có ý tưởng tổ chức các cuộc thi học thuật hay sự kiện quyên góp ủng hộ nhân văn, em cần chuẩn bị những gì để được nhà trường phê duyệt? Ngoài ra, BUV sẽ có hỗ trợ gì trong những sự kiện này không ạ?
Nếu em có ý tưởng tổ chức các cuộc thi học thuật hay sự kiện quyên góp ủng hộ nhân văn, em cần chuẩn bị những gì để được nhà trường phê duyệt? Ngoài ra, BUV sẽ có hỗ trợ gì trong những sự kiện này không ạ?

Th1 12, 2022

Nếu em có ý tưởng tổ chức các cuộc thi học thuật hay sự kiện quyên góp ủng hộ nhân văn, em cần chuẩn bị những gì để được nhà trường phê duyệt? Ngoài ra, BUV sẽ có hỗ trợ gì trong những sự kiện này không ạ? 07:48:12

Các sinh viên đều được khuyến khích chủ động đề xuất các ý tưởng mới nhằm giúp cộng đồng BUV và xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Em hãy gửi tới Phòng Phát triển Sinh viên và Hướng nghiệp của BUV (se@buv.edu.vn) bản đề xuất hoạt động để SE hỗ trợ em nhé. Nhà trường sẽ dựa vào bản đề xuất để cân nhắc các hình thức hỗ trợ và đồng hành cùng em trong quá trình xin phê duyệt/tài trợ và thực hiện hóa các hoạt động này.

[contact-form-7 id="1248" title="Application Form" html_class="site-body col-xs-12"]
<strong>Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nhận chứng chỉ QS Stars 5 sao tại Lễ trao giải QS Awards Ceremony</strong> Xem thêm