Sinh viên BUV đã có khóa nào tốt nghiệp chưa, tỉ lệ tốt nghiệp và cơ hội việc làm như thế nào?
Sinh viên BUV đã có khóa nào tốt nghiệp chưa, tỉ lệ tốt nghiệp và cơ hội việc làm như thế nào?

Th1 12, 2022

Sinh viên BUV đã có khóa nào tốt nghiệp chưa, tỉ lệ tốt nghiệp và cơ hội việc làm như thế nào? 07:53:01

Tính đến hết năm 2021, BUV đã có 9 khóa tốt nghiệp với những con số rất ấn tượng. 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao học trong trong vòng 3 tháng.

[contact-form-7 id="1248" title="Application Form" html_class="site-body col-xs-12"]
<strong>Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nhận chứng chỉ QS Stars 5 sao tại Lễ trao giải QS Awards Ceremony</strong> Xem thêm