Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing Tổng quan chương trình
  • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) chuyên ngành Quản trị Marketing (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire) 
  • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)  
  • Kỳ nhập học: Tháng 1 và Tháng 9

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc toàn cầu

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing

Chất lượng giảng dạy xuất sắc

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing

Các cơ hội thực tập

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing

Chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh

Marketing là cốt lõi của mọi doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi không ngừng và sôi động như hiện nay, vai trò của người làm marketing đang ngày càng trở nên quan trọng trong việc đảm bảo sự trường tồn của một thương hiệu.  

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng thiết yếu để thành công trong một số lĩnh vực marketing, ví dụ như xây dựng thương hiệu, tiếp thị sản phẩm, tiếp thị số, nghiên cứu thị trường, truyền thông xã hội, v.v… Ngoài ra, chương trình còn bao gồm nội dung giảng dạy về công nghệ số, chiến lược, các ý tưởng, công cụ và kỹ thuật marketing được cập nhật nhất. Điều này giúp sinh viên nắm bắt các kiến thức marketing trên phương diện lý thuyết và thực tế, tạo dựng nền tảng vững chắc để bắt đầu sự nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực nào của Marketing 

Ngay từ năm nhất, sinh viên sẽ được nghiên cứu các tình huống thực tế trong doanh nghiệp, vận dụng kỹ năng và kiến thức để xây dựng cách tiếp cận, giải quyết vấn đề sáng tạo. Bên cạnh đó, cùng với lịch học linh hoạt, 3 tháng học và 3 tháng thực tập, sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc ngay từ học kỳ 1 của năm nhất để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn thông qua việc áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học về chuyên ngành marketing và quản trị vào thực tế.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị MarketingCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing Năm 1
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing Năm 1

– Quản trị doanh nghiệp linh hoạt  

– Sáng tạo và triển khai chiến dịch Marketing  

– Nhận dạng số 

– Marketing khởi nghiệp 

– Marketing trải nghiệm 

– Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành  

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing Năm 2
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing Năm 2

– Hành vi người tiêu dùng 

– Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh 

– Chiến lược và kế hoạch Marketing số  

– Bộ công cụ và kỹ năng số 

– Phát triển quan hệ đối tác  

– Dữ liệu lớn 

– Mạng xã hội và lập kế hoạch nội dung 

– Dự án thực tập  

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing Năm 3
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing Năm 3

– Chiến lược xây dựng trải nghiệm khách hàng 

– Thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp  

– Đạo đức kinh doanh   

– Tìm kiếm khách hàng, chuyển đổi và giữ chân khách hàng thành công trên không gian số   

– Phương pháp đo lường thành công   

– Quản trị doanh nghiệp linh hoạt  

– Sáng tạo và triển khai chiến dịch Marketing  

– Nhận dạng số 

– Marketing khởi nghiệp 

– Marketing trải nghiệm 

– Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành  

– Hành vi người tiêu dùng 

– Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh 

– Chiến lược và kế hoạch Marketing số  

– Bộ công cụ và kỹ năng số 

– Phát triển quan hệ đối tác  

– Dữ liệu lớn 

– Mạng xã hội và lập kế hoạch nội dung 

– Dự án thực tập  

– Chiến lược xây dựng trải nghiệm khách hàng 

– Thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp  

– Đạo đức kinh doanh   

– Tìm kiếm khách hàng, chuyển đổi và giữ chân khách hàng thành công trên không gian số   

– Phương pháp đo lường thành công   

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị MarketingNĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng:

Level 4 Level 5 Level 6
Kiến thức & Sự hiểu biết

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1,3.2,

3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

3.7,        3.8,        3.9,

3.10,       5.1,       5.2,

5.3, 5.4, 5.5)

Thể hiện kiến thức và hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc cơ bản liên quan đến Quản trị Marketing, cùng với các yêu cầu chuyên môn. Thể hiện kiến thức và kỹ năng phản biện về các khái niệm, nguyên tắc đã có và sự phát triển của chúng trong Quản trị Marketing, Quản trị Marketing Kỹ thuật số mới, cùng với các yêu cầu chuyên môn. Thể hiện sự hiểu biết có hệ thống và đánh giá quan trọng về các khía cạnh chính của Quản trị Marketing, bao gồm cách các khái niệm Quản trị Marketing Kỹ thuật số hiện có và mới đưa ra quyết định trong các ngành tiếp thị tương ứng với sự phát triển đương đại và toàn cầu.
Học tập

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1,

3.2, 3.3, 3.4, 3.5,

3.6, 3.7, 3.8, 3.9,

3.10,       5.1,       5.2,

5.3, 5.4, 5.5)

Phát triển các dòng lập luận và đưa ra các đánh giá đúng đắn phù hợp với các lý thuyết và khái niệm cơ bản của Quản trị Marketing. Điều này sẽ bao gồm các kỹ năng liên quan đến nghề Marketing & tiếp thị kỹ thuật số. Hiểu hạn chế kiến thức của bản thân và cách nó ảnh hưởng đến sự phân tích và diễn giải của chính mình, trong Quản trị Marketing, Quản trị Marketing kỹ thuật số mới nổi, cùng với Marketing chuyên nghiệp. Học tập thông qua phương pháp truy vấn, phân tích, đánh giá, và tư duy sáng tạo để cung cấp các cơ hội và giải pháp cho thành công của Quản trị Tiếp thị. Sinh viên có thể tham gia vào tư duy chiến lược và phát triển cũng như áp dụng lý luận đạo đức vào các vấn đề Quản trị Marketing mà các tổ chức đương đại phải đối mặt trong quản lý và lãnh đạo.
Truy vấn

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1,

3.2, 3.3, 3.4, 3.5,

3.6, 3.7, 3.8, 3.9,

3.10,   5.1,        5.2,

5.3, 5.4, 5.5)

Phát triển khả năng nghiên cứu, đánh giá và diễn giải thông tin liên quan đến lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực marketing. Thể hiện kiến thức về các phương pháp truy vấn chính thông qua một loạt các nghiên cứu và hoạt động thực tế liên quan đến Marketing và tiếp thị kỹ thuật số. Phát triển các kỹ năng nghiên cứu phù hợp để xác định các cơ hội khởi nghiệp. Chứng minh và áp dụng các phương pháp tiếp cận phù hợp và có đạo đức để nghiên cứu và điều tra trong các lĩnh vực Quản trị Marketing & tiếp thị kỹ thuật số và áp dụng các kỹ năng và kiến thức của doanh nghiệp để theo đuổi các giải pháp và cơ hội kinh doanh mới.
Phân tích

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1,

3.2, 3.3, 3.4, 3.5,

3.6, 3.7, 3.8, 3.9,

3.10,   5.1,        5.2,

5.3, 5.4, 5.5)

Đánh giá và diễn giải các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến Quản trị Marketing. Sử dụng một loạt các kỹ thuật đã được thiết lập để bắt đầu và thực hiện phân tích thông tin quan trọng trong Quản trị Marketing. Nhận thức rằng các kỹ năng được phát triển trong Ngành Tiếp thị Kỹ thuật số là phù hợp trong ngành tiếp thị rộng lớn hơn. Đánh giá một cách nghiêm túc về kinh doanh quốc tế và các lý thuyết Quản trị Marketing áp dụng cho việc ra quyết định và đánh giá các quyết định quản lý kinh doanh. Thể hiện tư duy kinh doanh trong cách tiếp cận vấn đề và phân tích các cơ hội. Thể hiện tư duy sáng tạo, các cách tiếp cận định lượng để ra quyết định phân tích và đổi mới.
Giải quyết vấn đề

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1,

3.2, 3.3, 3.4, 3.5,

3.6, 3.7, 3.8, 3.9,

3.10,     5.1,        5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Đánh giá sự phù hợp của các cách tiếp cận khác nhau để giải quyết vấn đề nhằm đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực Marketing Đánh giá nghiêm túc tính phù hợp của các phương pháp tiếp cận khác nhau để giải quyết các vấn đề nảy sinh từ việc phân tích thông tin đa dạng và trong các hạn chế chuyên môn của lĩnh vực Marketing. Nhận ra khả năng chuyển đổi của các kỹ năng giải quyết vấn đề. Thể hiện 1 chuỗi cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề quản trị Marketing quốc tế phức tạp và có liên quan lẫn nhau. Trình bày đánh giá của các quan điểm, kiến thức phù hợp và khác nhau. Trong quá trình này, hãy chứng minh sự hiểu biết của bản thân về những điều đúng đắn và có đạo đức.
Giao tiếp

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1,

3.2, 3.3, 3.4, 3.5,

3.6, 3.7, 3.8, 3.9,

3.10,   5.1,        5.2,

5.3, 5.4, 5.5)

Sử dụng một loạt các phương pháp để truyền đạt kết quả học tập và / hoặc làm việc của sinh viên một cách chính xác, đáng tin cậy và với các lập luận có cấu trúc và mạch lạc. Truyền đạt hiệu quả thông tin và lập luận bằng nhiều hình thức khác nhau cho các đối tượng chuyên và không chuyên (VD: tìm kiếm tài trợ từ một nguồn tài chính). Triển khai các kỹ thuật chính của ngành một cách hiệu quả cho mục đích quảng bá, thảo luận, thông tin, giải thích và trình bày. Truyền đạt thông tin phức tạp, ý tưởng, vấn đề và giải pháp thông qua nhiều phương tiện khác nhau và thể hiện sự tự tin vào khả năng giao tiếp và trình bày của họ cũng như khả năng kết nối và tương tác của bạn.
Áp dụng

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1,

3.2, 3.3, 3.4, 3.5,

3.6, 3.7, 3.8, 3.9,

3.10,   5.1,        5.2,

5.3, 5.4, 5.5)

Phát triển các kỹ năng mới và tận dụng các nguồn lực và kỹ thuật thích hợp để tạo ra các chiến dịch tiếp thị thành công trong một môi trường có cấu trúc và được quản lý. Áp dụng các khái niệm và nguyên tắc cơ bản bên cạnh bối cảnh lý thuyết bằng cách thực hiện các dự án thực tế (VD: Thiết kế một kế hoạch tiếp thị) có yêu cầu lập kế hoạch độc lập và tư duy đổi mới. Có thể sử dụng các kỹ năng nâng cao để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của ngành. Áp dụng khả năng phán đoán hợp lý, kỹ thuật và kỹ năng giải quyết vấn đề, kinh doanh quốc tế và kiến thức Quản trị Marketing vào các vấn đề của tổ chức, các tình huống và cơ hội để chứng tỏ năng lực của sinh viên với tư cách là doanh nhân phù hợp với nghề tiếp thị.
Suy ngẫm

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1,

3.2, 3.3, 3.4, 3.5,

3.6, 3.7, 3.8, 3.9,

3.10,   5.1,        5.2,

5.3, 5.4, 5.5)

Thể hiện các phẩm chất và kỹ năng có thể chuyển đổi cần thiết cho việc làm và / hoặc học lên cao hơn trong lĩnh vực Quản trị Marketing và thực hiện một số trách nhiệm cá nhân trong việc học tập và phát triển. Quản lý việc học tập và thực hành, chủ động, trách nhiệm cá nhân và thể hiện khả năng học tập, phẩm chất và kỹ năng có thể chuyển giao cần thiết cho việc làm hoặc đào tạo thêm về chuyên môn hoặc tương đương về marketing. Xem xét các công cụ phản ánh khi đánh giá các lựa chọn về con đường học tập và hướng nghiệp, và các chiến lược để nâng cao cơ hội thăng tiến. Thể hiện năng lực cao trong việc phát triển cá nhân, cơ hội tuyển dụng và hiểu biết về vai trò của họ trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thông qua các kỹ năng phát triển về nhận thức cá nhân và đánh giá phê bình, có thể so sánh với nghề marketing.
Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị MarketingCơ hội nghề nghiệp

Từ góc độ tuyển dụng, chương trình Quản trị Marketing tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam được thiết kế đáp ứng những nhu cầu luôn phát triển của ngành Marketing cùng những thay đổi trong công nghệ số. Chương trình Quản trị Marketing được xây dựng nhằm mục đích kiến tạo những cử nhân tương lai có khả năng học tập nghiên cứu, đánh giá, hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng trong bối cảnh công nghệ số liên tục thay đổi, dưới góc nhìn vừa mang tính toàn cầu, vừa mang tính bản địa hóa; đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng làm việc trong môi trường thực tế. 

Nhu cầu về nhân sự làm marketing thường tương đối ổn định, ngay cả khi nền kinh tế đang biến động. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing có thể làm việc trong tất cả các lĩnh vực cần đến chuyên gia về Marketing để phát triển sự nghiệp, như: chuyên viên Quản lý nội dung web, chuyên viên Digital Marketing, chuyên viên Truyền thông xã hội, chuyên viên Phân tích nghiên cứu thị trường, chuyên viên Quảng cáo, chuyên viên Xúc tiến bán hàng, v.v 

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội làm việc tại các tổ chức/ công ty như: các công ty về marketing, quảng cáo, quan hệ công chúng. Marketing là bộ phận cốt lõi của mọi tổ chức và doanh nghiệp, do đó, cử nhân trường Đại học Anh Quốc Việt Nam luôn có cơ hội trong mọi ngành nghề, từ khu vực tư nhân, nhà nước cho đến các tổ chức phi chính phủ. Các đơn vị này đều sử dụng phương pháp marketing truyền thống kết hợp với kênh marketing số và truyền thông xã hội, đây đều là những lĩnh vực mà các cử nhân Quản trị Marketing được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức. 

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị MarketingYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn:

  • Từ 17 tuổi trở lên
  • Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

– Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)

– Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao

– Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%

– Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh:

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

  • Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

– IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc

– TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

  • Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

– Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc

– Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc

– Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị MarketingChia sẻ của sinh viên
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing
Đỗ Hoàng Anh
Sinh viên khóa Quản trị Marketing 1810

Việc theo học Marketing với em đơn giản chỉ vì từng nhìn ấn tượng bởi một billboard quảng cáo và mong muốn sau này mình cũng có thể tự làm ra các sản phẩm tương tự. Em chọn BUV bởi trường cung cấp cho sinh viên từ cơ sở vật chất, kiến thức chuyên sâu, đến môi trường học tiêu chuẩn học quốc tế ngay tại Việt Nam.

 

Tuy nhiên sau khi học tại BUV, em nhận ra Marketing là một “thế giới rộng lớn” với nhiều kiến thức và đa dạng cơ hội việc làm. BUV cung cấp cho em những kiến thức tổng quan về tất cả các aspect trong ngành, từ kiến thức Marketing nền tảng, Branding, Quảng cáo, tới Marketing trong thời đại số (Digital Marketing), trong ngành dịch vụ (Service Marketing) hay Marketing phục vụ mục đích khởi nghiệp (Entrepreneurial Marketing). Từ đó, em có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành Marketing và dần dần mường tượng ra hướng đi nào phù hợp dành cho mình.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị MarketingTỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tổ nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing là 93.67%.

 

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Đối với chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, học phí bao gồm:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire  VND 76.210.000 VND 13.340.000 VND 89.550.000
Chương trình Cử nhân VND 625.254.000 VND 156.342.000 VND 781.596.000
Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Marketing

*Các phí khác bao gồm Phí Học liệu và Phí Công tác sinh viên.

Tuition Fee & Fee Policy Tuition Fee & Fee Policy

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mục tiêu mang lại cho sinh viên  cơ hội học tập các chương trình đại học sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2022, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 46 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin điều kiện đăng học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen